Witōmy w projekcie

Wikispecies

swobodnym katalogu gatōnkōw, co go kożdy może edytować.

Grōmadzimy dane ô zwiyrzyntach, roślinach, grzibach, bakteryjach, archeōnach, protistach
jak tyż wszelich inkszych formach życiŏ.

Roboty nad Wikispecies napoczlimy w siyrpniu 2004
i dzisioj mōmy już 881164 hasła

„Wikispecies je darmowe, pōniywŏż życie je włŏsnościōm publicznōm!"

Taksōnawigacyjŏ

Poznej Wikispecies

  • HELP Section -- informacyje na tymat tworzyniŏ artikli.
  • Taxonomy -- informacyje ô linneuszowskim systymie klasyfikacyje ôrganizmōw.
  • Village Pump -- dyskusyjŏ projektu.
  • Done and To Do -- zrobiōne i do zrobiyniŏ a tyż plany na prziszłość.
  • Wikispecies FAQ -- zobŏcz ôdpowiedzi na czynsto zadŏwane pytaniŏ.
  • Image Guidelines -- nasze rekōmyndacyje tykajōnce wgrŏwaniŏ ôbrŏzkōw.
  • Wikispecies PR -- pōmōż we prōmocyji projektu Wikispecies.


Spōłpraca z ZooKeys

Nawiōnzanŏ ôstała spōłpraca pōmiyndzy Wikispecies i ZooKeys. Ilustracyje zort z ZooKeys bydōm przesyłane do repozytoriōm mydiōw Wikimedia Commons i używane w Wikispecies.

Ôbrany gatōnek

Diomedea exulans

Albatros wandrowny

Diomedea exulans

Pŏrã informacyji ô tym ptŏku:

Masa ciała: 6,25–11,3 kg
Rozpiyntość krzideł: 251–350 cm
Strzedniŏ dugość życiŏ: około 23 lat
Status ôchrōny: narażōny na wyginiyńcie
Dieta: gowōnogi, małe fisze i skorupiŏki
Zasiyng wystympowaniŏ: ôceany połedniowyj pōłkuli, pōmiyndzy 28° a 60° S

Albatros wandrowny to srogi morski ptŏk z familiji albatrosōw (Diomedeidae), zamiyszkujōncy ôceany połedniowyj pōłkuli do 60° szyrokości geograficznyj połedniowyj. Mŏ nojsrogszõ rozpiyntość krzideł ze wszyjskich terŏźnie żyjōncych ptŏkōw. Wiynkszość czasu spyndzŏ w lufcie nad ôdewrzōnym morzym i używŏ znoszōncych sie sztrōmōw luftowych, co powstŏwajōm nad welami. Lōnduje na wodzie ino w czasie cichoty abo coby coś zjeść. Potrefi pokōnać dystans 500 km dziynnie.

Wikispecies we inkszych gŏdkach

Siostrzane projekty

Wikispecies ôstało stworzōne bez Fundacyjõ Wikimedia, ôrganizacyjõ zorty non-profit, co kludzi tyż pŏrã inkszych wielogŏdkowych i swobodnych projektōw.