This page is a translated version of the page Wikispecies:Bot and the translation is 75% complete.

Termen bot (en förkortning av "robot") syftar på ett skript som modifierar Wikispecies innehåll med någon grad av automatisering, oavsett om det är helt automatiserat eller hjälper en mänsklig bidragsgivare på något sätt. Denna policy gäller för alla sådana processer. Att använda verktyg för att hjälpa till med repetitiva uppgifter, såsom att återställa vandalism, kallas assisterad redigering och anses vanligtvis inte jämställas med av en bot. Dessutom undantas vissa mjukvaruverktyg från botdefinitionen och betraktas istället som assisterad redigering. De verktyg som för närvarande är undantagna är: AWB (AutoWikiBrowser) och JWB (JavaScriptWikiBrowser, en web-baserad version av AWB). Dessa verktyg behöver användarens godkännande för att slutföra varje enskild redigering och kan endast användas i ett automatiskt läge (Auto save) med ett botkonto. Observera att om du regelbundet använder dessa program för att göra mer än 20 redigeringar per minut så är det en uttrycklig rekommendation att du ansöker om och öppnar ett botkonto.

Vänligen använd Wikispecies:Bots/Requests for approval för att begära godkännande av en bot.

Bot-konton

Bidragsgivare bör skapa ett separat användarkonto för att driva en bot. Namnet på användarkontot bör både identifiera operatören och klargöra kontots karaktär genom att införliva ordet "bot". Verktyg som inte anses vara botar behöver inte ett separat konto.

Bidragen från ett botkonto förblir operatörens ansvar, precis som bidrag från ett vanligt användarkonto. I synnerhet är bot-operatören ansvarig för reparationer av eventuella skador som orsakats av en bot som fungerar felaktigt. Alla policyer gäller för ett botkonto på samma sätt som för alla andra användarkonton. Vad gäller användarkonto-policyn betraktas bot-konton som alternativa konton för deras respektive operatör.

Botkonton ska inte användas för redigeringar som inte faller inom ramen för botens på förhand designerade uppgifter. I synnerhet bör inte bot-operatörer använda ett botkonto för att svara på meddelanden relaterade till det botkontot. Bot-operatörer kanske vill omdirigera ett botkontos diskussionssida till sin egen diskussionssida.

Godkännande

Botar måste godkännas innan de får användas. Användare får utföra en begränsad testning av botprocesser utan godkännande, förutsatt att det rör sig om väldigt få testredigeringar. Such test edits may be made from any bureaucrat or extend the operation of a bot, they should ensure that they do so in compliance with this policy. Små ändringar – till exempel för att fixa eller förbättra driften av en viss uppgift – är sannolikt inte ett problem, men större ändringar bör inte implementeras utan diskussion. Helt nya arbetsuppgifter kräver vanligtvis en separat förfrågan om godkännande. Bot-operatörer kanske därför vill skapa ett separat botkonto för varje uppgift.

Förutsättningar

För att en bot ska godkännas krävs att dess operatör kan uppvisa att boten:

 • är harmlös
 • är användbar och fyller en funktion
 • inte använder onödigt mycket (system)resurser
 • endast utför uppgifter kring vilka det råder konsensus
 • följer relevanta policyer och riktlinjer.

Botkontots användarsida bör identifiera boten som en sådan med taggen {{Bot}}. Följande information ska tillhandahållas på, eller länkas från, såväl botkontots användarsida som sidan med operatörens begäran om godkännande:

 • Detaljer om botens arbetsuppgift eller -uppgifter
 • Huruvida boten används manuellt av bot-operatören eller körs automatiskt
 • Vid vilka tidpunkter den används (kontinuerligt, intermittent eller med specificerade intervall), och med vilken takt uppgifterna utförs
 • Programspråket och/eller vilket program som körs

Även om prestanda i allmänhet inte är ett problem, bör botoperatörer inse att en bot som gör många förfrågningar eller redigerar i hög hastighet har en mycket större effekt än den genomsnittliga bidragsgivaren. Operatörer bör vara noga med att inte göra onödiga webbförfrågningar och vara konservativa vad gäller sin redigeringshastighet. Developers kommer att informera communityn om några signifikanta prestandaproblem uppstår, och i sådana situationer bör deras råd följas.

 • Botar som testas, och godkända botar som utför vad som helst utöver de mest triviala eller brådskande typer av uppgifter, bör köras i en takt som vid behov tillåter granskning av deras redigeringar.
 • Ännu ej godkända botar bör redigera långsammare än godkända botar, eftersom deras redigeringar är synliga i användarnas bevakningslistor.
 • The urgency of a task should always be considered; tasks that do not need to be completed quickly (for example, renaming categories) can and should be accomplished at a slower rate than those that do (for example, reverting vandalism).
 • Automatic Bots' editing speed should be regulated in some way; subject to approval, bots doing non-urgent tasks may edit approximately once every five seconds, while bots doing more urgent tasks may edit approximately once every two seconds. Assisted-editing with a short span of activity is allowed to edit at a rate of up to 50 edits per minute.
 • Bots editing at a high speed should operate more slowly during peak hours (1200 – 0400 UTC), and days (middle of the week, especially Wednesdays and Thursdays) than during the quietest times (weekends). See here for traffic statistics.
 • Bots' editing speed may also be adjusted based on slave database server lag; this allows bots to edit more quickly during quiet periods while slowing down considerably when server load is high. This can be achieved by appending an extra parameter to the query string of each requested URL; see Manual:Maxlag parameter for more details.

Dealing with issues

If you have noticed a problem with a bot, or have a complaint or suggestion to make, you should contact the bot operator.

If the bot is causing a significant problem, and you feel that more urgent discussion is necessary, you may also wish to leave a message at Wikispecies:Village Pump, indicating where you have notified the bot operator.

Administrators may block bot accounts that operate without approval, operate in a manner not specified in their approval request, or operate counter to the terms of their approval (for example, by editing too quickly).

A block may also be issued if a bot process operates without being logged in to an account, or is logged in to an account other than its own.

See also