This page is a translated version of the page Wikispecies:Bot and the translation is 88% complete.
Outdated translations are marked like this.

Termín bot (zkrácená forma slova robot) označuje počítačový skript, který více či méně autonomně upravuje obsah Wikidruhů. Bot může být buď plně samostatný, nebo může nějak vypomáhat lidským přispěvatelům. Následující pravidla se vztahují na všechny formy robotického zpracování dat. Použití nástrojů ke zpracování opakovaných úkolů, například revertování vandalismu, se označuje jako asistovaná editace a zpravidla se do skupiny robotických operací neřadí. Totéž se týká činnosti některých softwarových nástrojů; aktuálně se jedná o AWB (AutoWikiBrowser) a JWB (JavaScriptWikiBrowser), což je webová verze AWB. Tyto nástroje vyžadují potvrzení ze strany uživatele pro každou prováděnou editaci; v automatickém režimu (Auto save) mohou pracovat jen na účtu bota. (Pokud výše zmíněné nástroje používáte pravidelně a s frekvencí častější než 20 editací za minutu, pak Vám zřízení účtu bota důrazně doporučujeme.)

Pokud chcete požádat o schválení účtu bota, učiňte tak zde.

Účet bota

Přispěvatelé by měli pro svého bota vytvořit speciální účet. Název účtu by měl jednak identifikovat operátora, jednak odrážet skutečnost, že se jedná o bota (začleněním slova "bot" do názvu). Nástroje, které nejsou považovány za boty, samostatný účet nevyžadují.

Za aktivitu bota nese zodpovědnost jeho operátor. Operátor bota je zejména zodpovědný za nápravu jakýchkoli škod, které způsobil špatně fungující bot. Veškerá pravidla vztahující se na běžné uživatelské účty se vztahují i na účty borů. Z hlediska pravidel uživatelských účtů je účet bota chápán jako vedlejší účet jeho operátora.

Účet bota by neměl být využíván pro editace, které nespadají do vymezení práce bota. Operátor bota by například neměl využívat účtu bota při odpovídání na zprávy, které se účtu bota týkají. Operátor bota může zvážit přesměrování diskusní stránky bota na svou vlastní diskusní stránku.

Schválení

Před zahájením práce bota musí být jeho účet schválen. Za účelem provedení testu funkčnosti je možné nechat bota provést omezený počet úkonů i bez schválení. Such test edits may be made from any bureaucrat or extend the operation of a bot, they should ensure that they do so in compliance with this policy. Small changes, for example to fix improve the operation of a particular task, unlikely to be an issue, but larger changes should not be implemented without some discussion. Plnění typově nových úkonů zpravidla vyžaduje nové posouzení správnosti funkce bota. Operátorům se doporučuje zvážit založení zvláštního účtu bota pro každý druh úkonu.

Požadavky

Aby mohl být bot schválen, jeho uživatel musí prokázat:

 • že je bot neškodný
 • že je užitečný
 • že využívá jen nezbytně nutné zdroje
 • že provádí pouze úkoly, na kterých se komunita shoduje
 • že pracuje v rámci platných pravidel a směrnic

Uživatelská stránka účtu bota by měla formou štítku {{Bot}} jasně uvádět, že se jedná o bota. Následující informace by měly být uvedeny (přímo nebo formou odkazu) jak na uživatelské stránce bota, tak v žádosti o jeho schválení:

 • Podrobnosti o botově účelu
 • Informace o tom, zda bot pracuje automaticky, nebo s uživatelovou asistencí
 • Jak pracuje (nepřetržitě, s přestávkami, nebo v nějakých vymezených intervalech) a jakou rychlostí
 • Jazyk a program, ve kterém pracuje

Přestože pracovní zátěž nebývá obvykle problematická, operátor bota by si měl uvědomit, že bot, který pracuje s vysokou frekvencí, vytěžuje servery mnohem více než průměrný lidský přispěvatel. Operátoři by proto měli být při nastavování bota opatrní, aby webu neodesílal zbytečné požadavky nebo nepracoval nepřiměřeně rychle. Vývojáři komunitu informují, pokud by docházelo k významným problémům s výkonem. Pokud se tak stane, návrhy vývojářů by měly být uposlechnuty.

 • Ať už běží bot ve zkušebním režimu nebo v řádném provozu, měl by pracovat takovým tempem, aby bylo možné jeho kroky kontrolovat.
 • Neoznačení boti by měli editovat pomaleji než označení boti, jelikož se jejich zásahy objevují ve sledovaných stránkách uživatelů.
 • Vždy by měla být zvážena urgence prováděného úkonu. Záležitosti, které nejsou prioritní (například přejmenovávání kategorií) by měly být prováděny s nižší frekvencí úkonů než, řekněme, revertování vandalismu.
 • Rychlost práce automatického bota by měla být nějakým způsobem omezena. Závazná pravidla na to zatím nejsou, ale návrh je takový, že boti provádějící naléhavé úkony by mohli pracovat tempem 1 editace za 2 sekundy, zatímco ti s méně důležitými úkoly by editovali tempem 1 editace za 5 sekund. Asistovaná editace při krátkodobých editačních sezeních může probíhat tempem 50 editací za minutu.
 • Boti, kteří pracují vysokým tempem, by se měli omezovat během denní špičky (1200–0400 UTC, tj. 14:00–6:00 SELČ) a týdenní špičky (prostředek týdne, zejména středy a čtvrtky); během ostatní doby mohou pracovat normálně. Statistiku vytíženosti najdete na této stránce.
 • Bots' editing speed may also be adjusted based on slave database server lag; this allows bots to edit more quickly during quiet periods while slowing down considerably when server load is high. This can be achieved by appending an extra parameter to the query string of each requested URL; see Manual:Maxlag parameter for more details.

Řešení problémů

Pokud jste zaznamenali problematickou editaci bota, máte nějakou stížnost nebo připomínku, kontaktujte botova operátora. Pokud se jedná o významný problém a Vy máte pocit, že je namístě rychlá reakce, můžete na situaci upozornit také na Vesnické pumpě s odkazem na Vaše upozornění operátorovi bota.

Správci mohou zablokovat účty botů, kteří pracují bez souhlasu či způsobem, který neodpovídá povaze činnosti, která jim byla odsouhlasena, případně operují přímo proti odsouhlaseným pravidlům (například pokud překračují umluvené tempo editací). Bot může být také zablokován, pokud pracuje nepřihlášený, nebo přihlášený na jiný účet než ten, který mu byl přidělen.

See also