Nápověda:Oddíl referencí

This page is a translated version of the page Help:Reference section and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.

Oddíl referencí

Oddíl referencí by měl poskytovat důkazní materiál pro faktické informace uvedené na stránce taxonu. Bez podkladu referencí by tyto informace byly bezcenné. Při vytváření oddílu referencí je důležité dodržovat níže uvedené formátování, aby byly citace v rámci Wikidruhů konzistentní.

Pokud je potřeba uvést více referencí, vložte je jako nečíslovaný seznam, řazený podle příjmení autorů (abecedně, vzestupně). Pro tento oddíl existuje velmi užitečná šablona: {{a|Author Page Name|Author Short Name}}. Tato šablona zobrazí jména autorů kapitálkami, čímž se lépe odliší od okolního textu (takto: Linnaeus) a vytvoří automaticky odkaz na profilovou stránku daného autora na Wikidruzích. Názvy sborníků a knih by měly být formátovány kurzívou.

Dále se prosím držte následujících pravidel:

 • Za letopočtem se píše tečka. Příklad: 2015.
 • Mezi iniciálami autora se nepíší mezery. Příklad: Ferreyra, H.D.V.
 • Naformátování jména autora kapitálkami a vytvoření odkazu na jeho stránku dosáhnete použitím šablony {{A}}. Příklad: {{a|Hebe del Valle Ferreyra|Ferreyra, H.D.V.}} což se zobrazí jako Ferreyra, H.D.V. ale odkáže na stránku Hebe del Valle Ferreyra. Použitím šablony {{Aut}} vytvoříte stejně formátované jméno, ale už bez odkazu, např. {{aut|Ferreyra, H.D.V.}}, což se zobrazí jako Ferreyra, H.D.V.
 • Mezi číslem oddílu a číslem svazku se nepíše mezera. Správně je to tedy 4057(1), nikoli 4057 (1).
 • Pro účely oddělení rozsahu (třeba stran nebo let) se používá krátká pomlčka (–) bez mezer. Jedná se o ISO standard. Příklady: 2016–2017, pp.54–59. Nepoužívejte spojovník (-) ani dlouhou pomlčku (—).
 • Všichni přispívající autoři by měli být vyjmenováni – nepoužívejte et al. Jednotlivá jména by měla být oddělována výhradně čárkou, nikoli jinými interpunkčními znaménky (například středníkem). Mezi jménem (posledního) autora a rokem vydání by neměla být čárka – jméno autora a letopočet už jsou dostatečně odděleny tečkou za autorovou křestní iniciálou. Příklad: "Ferreyra, H.D.V. 2015."
 • Pod názvem periodika vytvořte odkaz na příslušnou stránku ISSN. Příklad: ''[[ISSN 1175-5326|Zootaxa]]'', což se zobrazí jako Zootaxa, ale čtenáře odkáže na stránku ISSN 1175-5326.
  • ISSN se používá z několika důvodů: jedná se o stabilní cíl pro odkaz, pomáhá předcházet zkomoleninám a různým verzím názvu původního díla (zkratky, velká a malá písmena...) a také snižuje množství potřebných rozcestníků pro případy, kdy periodikum nese stejné jméno jako taxon.
 • V případě ISBN se používá šablona {{ISBN}}. Příklad: {{ISBN|978-0-684-15976-8}}, což se zobrazí jako ISBN 978-0-684-15976-8 a vytvoří odkaz na vyhledávač knižních zdrojů.
 • Pro odkazy na BHL použijte prosím šablonu {{BHL}}. Příklad: {{BHL|page/34633434}}, což se zobrazí jako BHL s přímým odkazem na danou stránku v BHL. (Parametr, který se píše do šablony, je část URL hned za "biodiversitylibrary.org/". URL lze nalézt v nabídce vlevo na stránce BHL. Pokud celý odkaz vypadá takto: biodiversitylibrary.org/page/34633434, pak se jako parametr šablony použije "page/34633434".)
 • Nápodobně se pro DOI používá šablona {{Doi}}. Příklad: {{doi|10.11646/zootaxa.4057.1.6}}, což se zobrazí jako DOI: 10.11646/zootaxa.4057.1.6 a vytvoří odkaz na online verzi článku v periodiku.

Příklad oddílu referencí (ve zdrojovém kódu):

== {{int:References}} ==
* {{a|María Soledad Moleón|Moleón, M.S.}}, {{a|John Mike Kinsella|Kinsella, J.M.}}, {{a|Pablo Gastón Moreno|Moreno, P.G.}}, {{a|Hebe Del Valle Ferreyra|Ferreyra, H.D.V.}}, {{a|Javier Pereira|Pereira, J.}}, {{a|Mónica Pía|Pía, M.}} & {{a|Pablo Martín Beldomenico|Beldomenico, P.M.}} 2015. New hosts and localities for helminths of carnivores in Argentina. ''[[ISSN 1175-5326|Zootaxa]]'' 4057(1): 106–114. {{doi|10.11646/zootaxa.4057.1.6}} [http://www.mapress.com/zootaxa/2015/f/z04057p114f.pdf Preview (PDF).]

Což se zobrazí takto:

References

Referenci lze považovat za dobrou, pokud:

 • Obsahuje původní popis taxonu nebo následné taxonomické revize potvrzující či měnící status taxonu.
 • Udává jména všech autorů, číslo DOI, dostupnost a odkaz na abstrakt nebo článek v plném znění.
 • Sama reference udává další zdroje, z nichž autor vycházel.

Pokud Váš zdroj výše zmíněné vlastnosti postrádá, měl by být jako reference považován za pochybný, a také tak označen. Většina biologických a taxonomických periodik vydaných před 90 a více lety je dnes považována za volné dílo. Taková periodika je možno prohlížet na webových stránkách, jako je například Biodiversity Heritage Library (BHL). I některá mladší periodika jsou dostupná online. V takovém případě je vhodné vložit do reference i odkaz na článek, jako je tomu v příkladu výše.

Pododdíly referencí

Reference je vhodné seskupit do pododdílů podle jejich významnosti v následujícím pořadí:

=== {{int:Primary references}} ===

Všechna díla zabývající se názvoslovím: původní popisy, synonyma, nové kombinace apod.

=== {{int:Additional references}} ===

Ostatní zmínky o taxonech: revize typů, rozšíření, materiál, seznamy a přehledy taxonů apod.

=== {{int:Links}} ===

Externí odkazy.

Výsledná struktura nadpisů oddílu referencí:
=={{int:References}}==
==={{int:Primary references}}===
==={{int:Additional references}}===
==={{int:Links}}===

(lingvistická poznámka pro angličtináře) I v případě, že v pododdílu je pouze jedna reference, název šablony je stále v anglickém plurálu (tedy „references“ a „Links“, nikoli „reference“, resp. „Link“).

Šablony referencí

Existuje-li nějaké dílo, které uvádí popisy mnoha nových taxonů, případně autoritativně reviduje významnou taxonomickou skupinu, pak lze očekávat, že bude hojně citováno na mnoha stránkách. V takovém případě je vhodné pro dotyčný zdroj vytvořit tzv. šablonu reference. Standardní formát pro využití na Wikidruzích (s přihlédnutím k užití kapitálek a kurzívy) vypadá následovně:

 • Author, A. Year. Title of Paper. Name of Journal Volume x (part y): pages n1–n2, plates x1–x2. Internet link.

or for a book...

 • Author, A. Year. Title of Book. Name and location of publisher: n pages and x plates. Internet link.

Šablonu reference je třeba vytvořit na stránce s názvem Template:Autor, rok vydání a její vyvolání na stránce taxonu pak probíhá použitím příkazu {{Autor, rok vydání}}.
Při zakládání šablony reference používejte jen autorovo příjmení (nikoli křestní jméno či iniciály). Před rokem vydání pište čárku a mezeru (nikoli středník či jakoukoli jinou kombinaci interpunkčních znamének a mezer). Pokud se zvolená formulace šablony už používá pro jiné dílo, například {{Smith, 2015}}, pak svou šablonu rozlište přidáním malého písmene v pořadí abecedy, např. {{Smith, 2015a}}, následně {{Smith, 2015b}}, {{Smith, 2015c}} a tak dále.

Celkem existují pouze čtyři varianty zápisu Autor, Rok vydání:

Myers, 1942
Myers, 1942a
Myers & Young, 1942
Myers, Young & Hill, 1942
Myers et al., 1942

Povšimněte si, prosím, kde se vyskytují mezery, a také, že se nikdy nepoužívají čárky, středníky a iniciály autora.

Žádné jiné způsoby povoleny nejsou! Následují příklady nevhodných formátů:

G.S. Myers, 1942
Myers, G. & Young, N., 1942
Myers et al. 1942
Myers&Young,1942
Myers&Young 1942
Myers, G.S., 1942
Myers 1942
Myers,1942
Myers; 1942

Není povoleno pojmenovávat šablonu reference po sbornících nebo knihách! Příkladem nepovoleného jména budiž například „Zt3690.1.1“ (zkratka Zootaxa).

Zde je příklad šablony reference pojmenované Myers, 1942

* {{a|George Sprague Myers|Myers, G.S.}} 1942. A new frog of the genus ''Micrixalus'' from Travancore. ''[[ISSN 0006-324X|Proceedings of the Biological Society of Washington]]'' 55: 71–74. [https://biodiversitylibrary.org/page/34633434 BHL] {{subst:reftemp}}

Což se zobrazí takto:

Zástupný kód {{subst:reftemp}}, kterého si můžete povšimnout na konci předchozího příkladu, představuje rychlý způsob, jak vložit pár užitečných komponent (které se ve vlastní citaci na stránce taxonu nezobrazí) na konec kterékoli šablony reference. Kliknutím na odkaz „Referenční list“ na konci citace se dostanete na původní stránku šablony reference, kde ji lze následně upravovat. Jakýkoli zásah na referenční šabloně se automaticky projeví na všech stránkách taxonů, kde je citace zobrazena.

Další informace

Na stránku se zdrojovým kódem šablony reference lze přidat i různé detaily ohledně zdroje, například přehledný výpis taxonomických změn, nebo odkazy na jiné relevantní stránky, například ZooBank. Aby se tyto poznámky nezobrazovaly při každém použití reference na stránkách taxonů, je třeba je ve zdrojovém kódu "ukrýt" do prostoru mezi maskovacími příkazy <noinclude>...</noinclude>. Zde si můžete prohlédnout (trochu extrémní) příklad výše popsaného postupu.

Šablony referencí pro externí databáze

Níže najdete seznam často používaných/citovaných šablon pro externí databáze. Rozsáhlejší seznam najdete v kategorii Category:External link templates. (Pozor, odkaz "Reference section/cs" v tabulce níže bude nahrazen jménem taxonu, na jehož stránce je použit.)

Standard reference templates
Template code Result More information
{{AlgaeBase|genus|43546}} Template:AlgaeBase
{{ASW5|accessdate=2008-01-16}} Frost, Darrel R. (2007). Amphibian Species of the World: An Online Reference. Version 5.0. Electronic database accessible at [1]. Accessed on 2008-01-16. Template:ASW5
{{CoF|sp|4340||Nematobrycon palmeri}} Template:CoF
{{FishBase|258|''Esox lucius''}}
 • Esox lucius in FishBase,
  Froese, R. & Pauly, D. (eds.) 2024. FishBase. World Wide Web electronic publication, www.fishbase.org, version 02/2024.
Template:FishBase
{{GRIN|fam|879}}

{{GRIN|gen|9418}}

{{GRIN|sp|28411}}
Template:GRIN
{{ITIS|180679|i}}

{{ITIS|180679|''Dugong dugon'' ({{aut|Müller}}, 1776)}}
Template:ITIS
{{IUCN|CR|57334|Telmatobius culeus}} IUCN: Telmatobius culeus  (Critically Endangered) Template:IUCN
{{MSW|11600005}}

{{MSW|11600005|i}}
Template:MSW
{{NCBI|9606|''Homo sapiens''}} Template:NCBI
{{NRDB genus|genus=Naja}}

{{NRDB species|genus=Naja|species=naja}}
Naja at the New Reptile Database

Naja naja at the New Reptile Database
Template:NRDB genus

Template:NRDB species
{{PLANTS|ADENI}} Template:PLANTS
{{WoRMS||154210}} Template:WoRMS
Oddíl názvů Reference section/cs Oddíl obecných názvů