Help:Secció del nom

This page is a translated version of the page Help:Name section and the translation is 71% complete.
Outdated translations are marked like this.

Nom

La secció del nom només s'utilitza per als noms regulats pel codi de nomenclatura pertinent (per a la zoologia, això significa grup-espècie, grup-gènere i grup-família, només noms de grup). Ha de contenir almenys el nom del tàxon. Per tàxons iguals al nivell de gènere o inferior, els seus noms han de ser escrits en cursiva. Es tracta d'una convenció científica. El nom del tàxon és seguit en tot cas per l'autor reconegut. En el cas de la botànica, això últim és seguit per l'any de la publicació. No obstant això, també es recomana l'any d'aprovació per als tàxons zoològics. Per a les publicacions zoològiques i botàniques més antigues, l'any d'aprovació és el mateix que l'any de publicació. En botànica l'any sempre està entre parèntesis.

Zoologia: Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
Botànica: Clematis viticella L. (1753)

Tingues en compte que l'autor està enllaçat a la pàgines del mateix, per a això Wikispecies té tota una secció d'articles. Consulta Help:Noms d'autors sobre la manera de tractar amb els noms d'autor.

De vegades hi haurà més d'un nom d'autor donat a un cert taxó. En aquest cas, utilitza una llista separada per comes i un «&» per a l'últim autors. Embolica noms individuals entre claudàtors d'enllaç i no tota la llista d'autors. Si hi ha més de 4 autors és acceptable utilitzar l'abreviatura llatina «et al.» (et alii), que en aquest idioma significa «i altres». A la secció de referència, pots afegir la llista completa dels autors, quan es proporciona la font original o protòleg.

 Bacillus novalis Heyrman et al., 2004

En zoologia, els parèntesis al voltant d'un nom d'autor i any i, en botànica, al voltant d'un autor s'utilitzen únicament per indicar que el nom és una combinació posterior, en lloc de la combinació original utilitzada per l'autoritat que va descriure el tàxon. En aquests casos, les combinacions originals i posteriors porten el nom de l'autoritat descriptora, però la combinació original sempre s'escriu sense parèntesis. Els noms botànics inclouran el nom de l'autor revisor (sense parèntesis) després d'una nova combinació amb l'autor original entre parèntesi, però aquesta pràctica no s'utilitza generalment en zoologia.

 Zoologia: Macracantha arcuata (Fabricius, 1793)
 Botànica: Clematis alpina (L.) Mill. (1768)

En el primer cas, Macracantha arcuata és un nom vàlid, mentre que el nom original donat per Fabricius apareix en la sinonímia. El segon cas, Clematis alpina va ser publicat originalment sota un altre nom per Linneo i després recombinat per Miller; la combinació original pot trobar-se en la sinonímia, si s'accepta que és un sinònim vàlid anterior.

En botànica, la publicació ha assumit un paper important en l'aprovació d'un nom de taxó, ja que una publicació vàlida costat de la combinació concedeix aprovació per si mateixa. Per tant, els tractaments taxonòmics en la literatura científica contemporània utilitzen sempre l'autor, la data i la publicació en un format abreujat. Com Wikispecies és un instrument científic hem de fer servir aquesta convenció tant en la secció Name com a Synonymy. En aquesta Wikispecies se segueix la convenció que es troba en l'Índex Internacional de Noms de les Plantes i organismes similars, com ara la Llista Mundial de Famílies de Plantes Seleccionades.

 Botànica: Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc., Fl. Jap. 2(1): 3 (1842).

A causa de que Wikispecies ha evolucionat, ara és desitjable incloure una petita quantitat d'informació addicional important en la secció Name. A la zoologia, la localitat tipus i la ubicació de l'holotip són exemples. En botànica el tipus del taxó és un altre, on les espècies tipus d'un gènere poden ser considerades com a informació taxonòmica essencial.

 Zoologia: Wagimo signatus Butler, [1882].
      Type Locality: Japan, Hokkaido, "Kuramatsunai, August".
      Holotype: BMNH (Fenton).

Botany: Vella L., Sp. Pl. 2: 641 (1753).

     Type species: Vella pseudocytisus L., Sp. Pl. 2: 641 (1753).

Localitat tipus

Algunes fonts proporcionen informació sobre els holotips. Els holotips són espècimens d'espècies en els quals l'autor sancionador basar les descripcions. En la majoria dels casos, la primera vegada que es troba tal organisme. La localitat tipus descriu el lloc i l'ambient on es va trobar el holotip. Has afegir tants detalls com referències al respecte.

 Type locality: Ecuador, Esmeraldas Province, Cordillera de Toisán, Río Piedras, Los Pambiles, 00°32'N, 78°38'W, 1200 m elevation.

El terme localitat tipus només es pot trobar en el nivell d'espècie o inferior.

Material tipus

Els holotips (i altre tipus de material) ocasionalment s'emmagatzemen als museus i, per tant, el públic té l'oportunitat de veure el que realment és l'espècimen. Quan aquest espècimen s'emmagatzema, la mostra rep una «etiqueta» que conté una identificació del museu i una abreviatura de l'aquesta institució. Això permet als especialistes realitzar més investigacions sobre les espècies ja descrites i verificar la descripció de l'autor sancionador. Tots els holotips apareixen a la pàgina dedicada a ells. L'enllaç ha de dirigir a l'article Holotype, però emmascarat pel títol de les abreviatures del museu. (Fes clic a editar en aquesta secció per veure com es va fer l'exemple.)

 Holotype: EPN 851241.

L'holotip només es pot trobar en el rang d'espècies o inferior (per al grup superior, col·loca espècies tipus o gènere tipus en el seu lloc). Utilitza la paraula correcta si el tipus no és un holotip (per exemple, Lectotype:, Neotype: etc.)

Sinònims o sinonímia

La taxonomia és una branca molt activa de la ciència. L'estat de diversos noms publicats pot canviar a la llum de nous descobriments. Si resulta que dos taxons —prèviament descrits i donats noms diferents— són realment idèntics, llavors el nom antic té prioritat i el nom més recent es converteix en un «sinònim» del nom antic. Freqüentment, els autors amb nova informació a mà suggeriran que certes espècies han de pertànyer a un gènere diferent del que es van descriure originalment. Quan l'espècie es combina amb un nom genèric diferent, es forma una «nova combinació». Aquestes últimes no són, en sentit estricte, «sinònims», però moltes vegades s'enumeren juntament amb sinònims quan es presenta la història taxonómica d'un tàxon. Si aquesta secció conté sinònims i combinacions diferents, la capçalera pot ser titulat Synonymy, ja que és un terme que cobreix la història completa de tots els noms i combinacions aplicats a un organisme. A causa que els visitants poden buscar els sinònims i combinacions diferents, és vital que la sinonímia es presenti. Resulta molt útil col·locar una llista de sinònims per ordre cronològic en lloc de alfabètic. És comú en la botànica dividir la sinonímia en subgrups; seva basiònim (si és rellevant), homotípic i heterotípic, el que també és útil per al visitant.

Afegeix la secció de sinònims/sinonímia com una subsecció de nivell 3 de la secció de nomenclatura i proporciona la informació com una llista amb vinyetes.

Exemple (zoologia):


=={{int:Name}}==

''Anthene liodes'' ({{a|William Chapman Hewitson|Hewitson}}, 1874).

==={{int:Synonymy}}===

*''Lycaenesthes liodes'' Hewitson, 1874: 349.
*''Lycaena adherbal'' Mabille, 1877: 217. Synonymy in Stempffer, 1967: 192.
*''Anthene liodes'' (Hewitson); Stempffer, 1967: 192. New combination.

Crea també les pàgines Lycaenesthes liodes i Lycaena adherbal, i fes-la una redirecció a l'article Anthene liodes:

#REDIRECT [[Anthene liodes]]

Exemple (botànica):

=={{int:Name}}==

''Pinus clausa'' ({{aut|Chapman}} ex {{aut|Engelm.}}) {{aut|Vasey}} & {{aut|Sarg.}}, Rep. for. N. America 199. (1884)

==={{int:Synonyms}}=== 

{{BA}}
**''Pinus inops'' var. ''clausa'' {{aut|Chapm.}} ex {{aut|Engelm.}}, Bot. Gaz. 2: 125. (1877)
{{HOT}}
**''Pinus inops'' subsp. ''clausa'' ({{aut|Chapm.}} ex {{aut|Engelm.}}) {{aut|Engelm.}}, Trans. Acad. Sci. St. Louis 4: 177. (1880)
**''Pinus virginiana'' subsp. ''clausa'' ({{aut|Chapm.}} ex {{aut|Engelm.}}) {{aut|Eckenw.}}, Conifers World: 647. (2009)
{{HET}}
**''Pinus clausa'' var. ''immuginata'' {{aut|D.B.Ward}}, Castanea 28: 4. (1963)
**''Pinus clausa'' subsp. ''immuginata'' ({{aut|D.B.Ward}}) {{aut|A.E.Murray}}, Kalmia 13: 22. (1983)

Exemple complet

Una secció del nom completa tindria llavors el següent format:

=={{int:Name}}==
''Glomus przelewicense'' {{a|Janusz Błaszkowski|Błaszk.}}, 1988.
 
Host-Substratum/Locality: From soil under ''[[Thuja occidentalis]]'': Poland
 
Holotype: {{Repository link|DPP}} 578
 
==={{int:Synonyms}}=== 
* ''Glomus przelewicensis'' {{aut|Błaszk.}}, 1988
* ''Diversispora przelewicensis'' {{a|Fritz Oehl|Oehl}}, 2011

I quan es guardi o previsualitzi, això apareixerà com:

Name

Glomus przelewicense Błaszk., 1988.

Host-Substratum/Locality: From soil under Thuja occidentalis: Poland

Holotype: DPP 578

Synonyms

 • Glomus przelewicensis Błaszk., 1988
 • Diversispora przelewicensis Oehl, 2011

Plantilles d'autor

També és bona idea utilitzar les plantilles {{A}} i {{Aut}} (en aquest ordre) per als noms dels autors en lloc dels claudàtors dels enllaços comuns. Automàticament formaten els noms dels autors usant minúscules. La plantilla {{A}} també afegeix un enllaç wiki per al nom de l'autor, mentre que la plantilla {{Aut}} no:

=={{int:Name}}==
''Glomus przelewicense'' {{a|Janusz Błaszkowski|Błaszk.}}, 1988
 
Host-Substratum/Locality: From soil under ''[[Thuja occidentalis]]'': Poland
 
Holotype: {{Repository link|DPP}} 578
 
==={{int:Synonyms}}===

* ''Glomus przelewicensis'' {{aut|Błaszk.}}, 1988

I quan es guardi o previsualitzi, això apareixerà com:

Name

Glomus przelewicense Błaszk., 1988

Host-Substratum/Locality: From soil under Thuja occidentalis: Poland

Holotype: DPP 578

Synonyms

 • Glomus przelewicensis Błaszk., 1988

Special: Reptile and Amphibian Nomenclature

 • Names coined by Hoser: The nomenclatural chaos and taxonomic destabilization perpetrated by Hoser (2013, 2014a,b, 2018a,b, and multiple other works as documented in Wüster et al. 2021) has led to unprecedented scientific community reaction and rejection of the works in question. Hoser has repeatedly and continuously circumvented conventional and acceptable standards of scientific analysis and peer-review in his broadly sweeping and extensive self-produced taxonomies and nomenclatures. Though only coining 15 new turtle nomina to date, Hoser has attempted to promulgate a total of 1795 new taxon names (1453 reptiles, 290 frogs, 46 mammals, 4 spiders, and 2 fish) from 2000 through January 2021 (Wüster et al. 2021). We regard his actions as disruptive and unwarranted acts of nomenclatural destabilization in defiance of the guiding principles of the International Code of Zoological Nomenclature to promote nomenclatural stability (ICZN 1999), and also in contravention of its own recommended Code of Ethics. Further, we do not regard the self-produced documents circulated under the name Australasian Journal of Herpetology as objective scientific publications (Kaiser et al. 2013; Kaiser 2014; Rhodin et al. 2015; Wüster et al. 2021).
 • In collaboration with a wide leadership group representing the global herpetological and zoological communities, we petitioned the International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN) to use its plenary power to declare and treat Hoser’s works as nomenclaturally unavailable (Rhodin et al. 2015). In response, the ICZN (2021) has now issued an opinion on this and related petitions, in which the Commissioners declined to either formally confirm or reject the availability of Hoser’s names and self-produced works, and also indicated that they had no authority to uphold their own Code of Ethics.
 • As a result of this opinion by ICZN, and in view of Hoser’s numerous nomenclaturally destabilizing novelties and confrontational unethical practices, we therefore now agree with and follow the recommendation by Wüster et al. (2021), including their 464 supportive zoologist signatories, to follow the scientific community’s outright rejection of Hoser’s work as being unscientific and disruptive, and the community’s strong support and acceptance of new replacement names (aspidonyms) as valid. We also agree with the analysis and recommendations by Krell (2021), who suggested that prevailing usage within the scientific community could serve as a potential solution to the problems created by Hoser’s approach. We therefore now regard all of Hoser’s turtle names as nomina rejecta and accept such replacement aspidonyms as are validly published, available, and scientifically justified based on best available objective analysis and peer-review.

Turtle Taxonomy Working Group. In press (2021). Turtles of the World: Annotated Checklist and Atlas (9th Ed.). Chelonian Research Monographs No. 8.

Reptile Database

The Reptile Database, the largest reptile checklist used here significantly has also released a statement saying they will not use names coined through taxonomic vandalism.

Scott Thomson (Faendalimas) talk 20:58, 27 May 2021 (UTC)[reply]

References

Taxonavigation section Name section/ca Reference section