This page is a translated version of the page Wikispecies:Policy and the translation is 100% complete.

Det här är en lista över policyer som alla redaktörer ska följa. Gör man inte det kan det resultera i att du fråntas möjligheten att redigera (se genomdrivande av policyn för detaljer)

Redigeringspolicy

Eftersom vetenskap är ett ständigt föränderligt ämne, kommer ofta forskning över ny information som säger emot tidigare och förutsatta föreställningar. Därför ber vi våra användare att:

 • Bara artiga
  • Att vara oförskämd, okänslig eller småsint gör att folk blir förargade och hindrar Wikispecies från att fungera som det ska. Försök få andra att uppföra sig och undvik att såra folk utan orsak.
 • Undvik redigeringskrig
  • Ett redigeringskrig är när en eller flera användare med motsatta åsikter upprepade gånger lägger till innehåll de tycker är korrekt och tar bort det de tycker inte är det. Vi ber våra användare lösa sina konflikter och arbeta mot en kompromiss eller konsensus på en lämplig diskussionssida. Du kan fråga om inte en administratör kan lösa dispyten annars.
 • Undvik personangrepp
  • Vi begår inte personangrepp någonstans på Wikispecies. Kommentera innehållet, inte bidragsgivaren i sig. Personangrepp skadar gemenskapen och skrämmer bort användare från att redigera. Ingen gillar att bli oförrättad.
 • Acceptera att ingen äger artiklarna här
  • Om du skapar eller redigerar en artikel ska du veta att andra kommer redigera den, och du ska med måtta låta dem göra det.
 • Radera inte material från diskussionssidor
  • Att behålla redigeringar på diskussionssidor är viktigt för framtida referens. Om en diskussionssida växer till sig och blir mindre lättanvänd, kan du arkivera den istället för att radera den.

Raderingspolicy

Artiklar som uppfyller en eller flera av följande kriterier kan raderas om:

 • Nonsenssida
  • Sidor som inte hör hemma här definieras på sidan Vad Wikispecies inte är. Sådana bidrag inkluderar (men är inte begränsade till) artiklar som bara innehåller text t.ex., ingen taxonavigation, vilket borde finnas på Wikipedia och kommer raderas omedelbart.
 • Felaktig syntax eller utebliven taxonomi
  • Bidrag med felaktig syntax, felaktig eller utebliven taxonomi, osv. kommer markeras med {{NSF}} och raderas efter 15 dagar om den inte rättats eller diskuteras.
 • Bryter mot upphovsrätten
  • Det bryter mot upphovsrätten att kopiera innehåll från en webbplats till Wikispecies så länge inte webbplatsen uttryckligen har en licens som tillåter det. Användare ska verifiera att en webbplats licens är kompatibel med Wikispecies licens innan de börjar kopiera.
 • Föräldralösa diskussionssidor
  • Finns det en diskussionssida som inte har en motsvarande artikel, är diskussionssidan föräldralös och kan raderas omedelbart.

Obs: Bidrag med fel formatering borde rättas på en gång, och kommer förmodligen INTE raderas så länge inte formateringsfelet är så grovt att texten är helt och hållet bortom räddning.

Betald redigering

Efter konsensus kommer Wikispecies gemenskap inte att begära att betalda bidrag uppges av dess bidragsgivare.

Administratörer osv

Se:

Genomdrivande av policyn

När det gäller användare som inte beter sig, kan en sådan policy tillämpas för att hålla gemenskapen i ordning.

Varning

 • Det är inte obligatoriskt, men oftast är det första steget att artigt be användaren bete sig ordentligt. Den inledande varningen kan följas av att användaren fortsätter att strunta i Wikispecies regler och riktlinjer.

Blockering

 • Användaren kommer få sina privilegier borttagna en tid (eller för evigt) vilket bestäms av en administratör. Den blockerade användaren kommer fortfarande kunna använda och läsa Wikispecies, men kommer inte kunna redigera. Användaren behöver inte nödvändigtvis motta en varning innan en blockeringen om administratören bedömer att det finns tydliga tecken på att användaren är här för att förstöra.
 • Fastän det är ganska vanligt med återkommande vandalism från registrerade och inloggade användare, så brukar IP-adresser (från användare som inte loggat in) väldigt sällan blockeras för evigt. Många IP-adresser delas ut dynamiskt och ändras regelbundet från en person till en annan, och till och med statiska IP-adresser omfördelas periodvis eller har olika användare. När det gäller kontinuerlig vandalism från en IP-adress, föredras blockeringar över månader eller år. Längre blockeringar används aldrig för enskilda incidenter, oavsett vilken policy som bröts eller hur grovt. IP-adresser som används av uppenbara vandaler, marionetter och folk som utgör ett juridiskt hot blockeras aldrig nån längre tid så länge det inte finns bevis på att IP-adressen har använts av samma användare en länge tid. Sådant bevis kan endast tas fram av en IP-kontrollant på Wikispecies. En undersökning från en IP-kontrollant är menat som en sista utväg i svåra fall, men begäran kan göras här.
 • Öppna proxier kan för det mesta rapporteras till stewarderna på Meta-Wiki och blockeras globalt den tid som det är sannolikt att de förblir öppna på samma IP-adress, vilket i de flesta fallen är några månader. Begäran för global avblockering och sådana IP-adresser kan göras på samma sida för stewarder på Meta-Wiki som nämndes ovan.

När man inte ska blockera

Det är viktigt att komma ihåg att blockeringar inte borde vara bestraffande. Blockeringar borde inte utfärdas:

 1. som hämnd på användare;
 2. för att nedvärdera andra användare;
 3. där inget besvärande uppförande tidigare uppvisats.