Previous discussion was archived at User talk:Dan Koehl/Flow Archive 1 on 2017-08-31.


Aktivitetsrapport Edit

Hej Dan! Det är nu snart fem hela månader sedan du gjorde någon redigering här på Wikispecies, och det ser lite illa ut när våra administratörer och kanske framför allt byråkrater lyser alltför länge med sin frånvaro. Vad sägs om att göra någon liten redigering? I princip räcker det ju med att du svarar på det här meddelandet. :-)
Med allra vänligaste välmening, Tommy Kronkvist (talk), 17:42, 2 May 2023 (UTC).Reply[reply]

Absolut Tommy, och tidsmassigt passar det bra for mig att engagera mig mer in WS. Tack for din paminnelse! Dan Koehl (talk) 12:35, 7 May 2023 (UTC)Reply[reply]

A question to all of Wikispecies checkusers Edit

Hello Dan Koehl. As a checkuser and an admin, do you have an opinion about the speedy deletion-request of this user page: User:Korosh Ardeshir Gabriele Rokni?

(This message has been sent to our other two checkusers as well.) Kind regards, Tommy Kronkvist (talk), 10:23, 8 May 2023 (UTC).Reply[reply]

The user account mentioned above is globally locked. The corresponding WS user page has been deleted by admin Koavf (talk). Case closed. –Tommy Kronkvist (talk), 10:38, 8 May 2023 (UTC).Reply[reply]
OK, thanks. Dan Koehl (talk) 02:01, 9 May 2023 (UTC)Reply[reply]