Wikispecies:Årtiondesällskapet

This page is a translated version of the page Wikispecies:Ten Year Society and the translation is 100% complete.

Vad är Wikispecies årtiondesällskap?

Årtiondesällskapet är en informell gruppering av redaktörer som har bidragit till Wikispecies i mer än tio år. Den finns så att redaktörer kan fira ett årtionde av bidrag till ett projekt de är väldigt engagerade i, för att hjälpa till att forma kopplingar mellan mångårig deltagare i projektet, och att tillåta delandet av perspektiv och expertis. Det är inte tänkt som ett sorts skryt, utan snarare som ett godhjärtat erkännande av entusiasm och hängivenhet.

Medlemskap

Medlemskap, som namnet antyder, är helt enkelt villkorlig efter att ha varit redaktör i minst tio år. I den ursprungliga wikigemenskapens anda då det begav sig, medlemskap är helt frivilligt och fritt utgivet. Alla redaktörer kan förslå medlemskap eller utdela medlemskap till valfri kvalificerande redaktör, som får motta eller avvisa det. Det finns en inbjudningsmall som kan användas för att bjuda in nya medlemmar.

Medlemmar listas på Category:Members of the Ten Year Society of Wikispecies editors. De som vill uppge sitt medlemskap i sällskapet på deras användarsidor kan använda användarmallen {{User Ten Year Society}}.