Wojciech Niedbała

Wojciech Niedbała, Polish entomologist

 • Faculty of Biology, Department of Animal Taxonomy and Ecology, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland.

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications

edit

(List may be incomplete)

1967

edit
 • Niedbała, W. 1967. Badania ilościowe nad występowaniem mechowców (Acari, Oribatei) w Parku Sołackim w Poznaniu w zależności od niektórych zabiegów gospodarczych. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 20: 29–44.
 • Niedbała, W. 1967. Nowe stanowiska kilku rzadkich mechowów (Acari, Oribatei) w Polsce. Fragmenta Faunistica, 13 (16): 299–302.

1968

edit
 • Niedbała, W. 1968. Mechowce (Acari, Oribatei) nowe dla fauny Polski oraz nowe stanowiska kilku rzadkich gatunków. Fragmenta Faunistica, 15 (1): 1–8.

1969

edit
 • Niedbała, W. 1969. Fauna mechowców (Acari, Oribatei) nadrzewnych w okolicach Poznania. Polskie Pismo Entomologiczne, 39 (1) 83-94.

1971

edit
 • Niedbała, W. 1971. Fauna roztoczy (Acari) glebowych w dwóch różnych biotopach oraz w strefie przejściowej między nimi. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 24: 217–220.
 • Niedbała, W. 1971. Liochthonius occultus sp.nov. (Acari, Oribatei, Brachychthoniidae) a new species of moss mite from Poland. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 19 (10): 667–678.
 • Niedbała, W. 1971. Oribatei (Acari) of Spitsbergen. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 19 (11): 737–742.
 • Niedbała, W., Rohloff, J. 1971. Wydajność aparatu Macfadyena w wypłaszaniu roztoczy glebowych. Roczniki Gleboznawcze, 22 (1): 189–203.

1972

edit
 • Niedbała, W. 1972. Mechowce (Acari, Oribatei) nowe dla fauny Polski. II. Fragmenta Faunistica, 18 (3): 33–44.
 • Niedbała, W. 1972. Sukcesja ekologiczna zgrupowań mechowców (Acari, Oribatei) zadrzewień uroczyska Marcelin w Poznaniu. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Biologicznych, 35 (3): 1–93.
 • Niedbała, W., Rohloff, J. 1972. Porównanie różnych metod wypłaszania roztoczy (Acari) glebowych. Roczniki Gleboznawcze, 23 (1): 393–404.
 • Niedbała, W. 1972. Mechowce (Acari, Oribatei) nowe dla fauny Polski oraz uwagi o kilku innych. III. Fragmenta Faunistica, 17 (10): 183–196.
 • Niedbała, W. 1972. Studies on the family Brachychthoniidae (Acari, Oribatei) I. Revision of the genera and description of one new species. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 20 (9): 661–669.
 • Niedbała, W. 1972. Catalogue of all known species of Brachychthoniidae (Acari, Oribatei). Acarologia, 14 (2): 292–313.

1973

edit
 • Niedbała, W. 1973. Studies on the familyBrachychthoniidae (Acari, Oribatei). II. Notes Concerning the Evolution of Genera. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 21 (1): 59–64.

1974

edit
 • Niedbała, W. 1974. Studia nad rodziną Brachychthoniidae (Acari, Oribatei), III. Annales Zoologici, 31 (6): 459–524.
 • Niedbała, W. 1974. Studia nad rodziną Brachychthoniidae. Wydawnictwo Naukowe UAM, seria biologiczna, 4: 1–64.

1975

edit
 • Niedbała, W. 1975. Attempt of the determination of microenvironments suitable for Brachychthoniidae (Acarina, Oribatei). Materiały z I Sympozjum Zoologów Gleby, Rogów 25-26 marzec 1974, Prace Komisji Naukowych PTG, 3 (16):128.
 • Niedbała, W., Błaszak, J., Rajski, A., Szeptycki, A. 1975. Zróżnicowanie fauny owadów bezskrzydłych i roztoczy glebowych w Pineto-Vaccinietum myrtilli typicum w Puszczy Kampinoskiej w zależności od charakteru dna lasu. Prace Komisji Naukowych, Komisja Biologii Gleby PTG, 3 (16): 45–52.

1976

edit
 • Niedbała, W., Dobrowolski, A., Rajski, A. 1976. Polska konstrukcja aparatu Macfadyena do wypłaszania drobnych stawonogów glebowych. Wiadomości Ekologiczne, 22 (2): 142–155.
 • Niedbała, W., 1976. Recenzje. Górny, M. 1975. Zooekologia gleb leśnych - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. Wiadomości Ekologiczne, 22 (2): 172–177.
 • Niedbała, W. 1976. Brachychthoniidae Polski (Acari, Oribatei). Studium ekologiczno-faunistyczne. Monografie Fauny Polski, 6: 1–144.
 • Niedbała, W. 1976. Recenzje. M.S. Giljarov, A.D. Krivoluckij (editors): Key for identification of Sarcoptiformes "Nauka", Moskva, 1975. Przegląd Zoologiczny, 20 (4): 456–458.

1977

edit
 • Niedbała, W., Błaszak, Cz., Rajski, A., Szeptycki, A. 1977. The differentiation of Acari and Apterygota inPineto-Vaccinietum myrtilli typicumin Puszcza Kampinowska National Park. Preliminary report. Ecological Bulletin (Stockholm), 25: 508–511.
 • Niedbała, W. 1977 Materials to the geographical distribution of Brachychthoniidae (Acari: Oribatei). Fragmenta Faunistica, 23 (6): 67–73.
 • Niedbała, W. 1977. An attempt of distinguishing subgeneric taxa in the genus Liochthonius Hammen (Acari, Oribatei, Brachychthoniidae). Annales Zoologici, 33 (23): 477–494.
 • Niedbała, W. 1977. Badania biocenotyczne nad mechowcami (Acari, Oribatei) Masywu Ślęży. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 30C. 47-73.

1978

edit
 • Niedbała, W., Adamska, I., Rubińska, A. 1978. Porównanie trzech metod ekstrakcji roztoczy glebowych. Prace Komisji Naukowych PTG, III/22: 3–21.

1979

edit
 • Niedbała, W., Kasprzak, K., Sterzyńska, M. 1979. Stan i struktura zgrupowań fauny glebowej w ekosystemie miasta. "Warunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie". Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, 28 stycznia 1978,Ossolineum: 61–73.

1980

edit
 • Niedbała, W., Trawińska, D. 1980. Porównanie ekstrakcji roztoczy (Acari) i skoczogonków (Collembola) glebowych w aparacie Tullgrena i przy użyciu paradwuchlorobenzenu. Prace Komisji Naukowych PTG, Warszawa, III/24: 11–17.
 • Niedbała, W., Borowiak, P. 1980. Badania nad mikrośrodowiskami mechowców (Acari, Oribatei). Prace Komisji Naukowych PTG, III/25: 27–38.
 • Niedbała, W. 1980. Mechowce - roztocze ekosystemów lądowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 255 pp.

1981

edit
 • Niedbała, W. 1981. Deux nouveaux Phthiracaridae (Acari, Oribatida) originaires de la Pologne. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 28 (12): 699–706.
 • Niedbała, W. 1981. Phthiracarus similis n.sp. (Acari, Oribatida, Phthiracaridae) originaire d'Iran. Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, s. D, Sciences Biologiques, 21: 139–143.
 • Niedbała, W. 1981. Hoplophthiracarus montigenus n. sp. (Acari, Oribatida, Phthiracaridae) originaire de la Papua-Nouvelle Guinée. Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Sciences Biologiques, 21: 145–149.
 • Niedbała, W. 1981. Deux nouveaux Phthiracaridae de Turquie (Acari, Oribatida). Polskie Pismo Entomologiczne, 51: 501–510.
 • Niedbała, W. 1981. Mesoplophora subtilis sp. n. du Pérou (Acari, Oribatida, Mesoplophoridae). Polskie Pismo Entomologiczne, 51: 511–517.
 • Niedbała, W. 1981. Trois nouveaux Phthiracaridae (Acari, Oribatida) originaires du Brésil. Acarologia, 23 (1): 63–80.
 • Niedbała, W., Błaszak, Cz., Błoszyk, J., Kaliszewski, M., Kaźmierski, A. 1981. Roztocze (Acari). Fragmenta Faunistica, 26 (9): 1–52.
 • Niedbała, W., Kasprzak K. 1981. Metody opracowania materiału w badaniach ilościowych. Metody badań w zoologii gleby. PWRiL, 397-416.
 • Niedbała, W., Rajski A. 1981. Metody zbioru roztoczy (Acari) glebowych w badaniach ilościowych. Metody badań w zoologii gleby. PWRiL, 312-319.

1982

edit
 • Niedbała, W. 1982. L'acarofaune des milieux urbains sur l'example de l'agglomération varsovienne. Zwierzęta w świecie zurbanizowanym, Ossolineum, 69-78.
 • Niedbała, W. 1982 Trois Phthiracaridae (Acari, Oribatida) originaires du Nepal. Folia Entomologica Hungarica, 43 (1): 95–109.
 • Niedbała, W., Błaszak, Cz., Błoszyk, J., Kaliszewski, M., Kaźmierski, A. 1982. Soil mites (Acari) of Warsaw and Mazovia. Memorabilia Zoologica, 36: 235–252.
 • Niedbała, W. 1982. Steganacarus (Atropacarus) absimilis sp.n. (Acari, Oribatida, Phthiracaridae) d'Amerique du Nord. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 29 (7-8): 323–326.
 • Niedbała, W. 1982. Phthiracaridae (Acari, Oribatida) nouveaux du Pérou. Annales Zoologici, 36 (23): 449–463.
 • Niedbała, W. 1982. Phthiracaridae (Acari, Oribatida) nouveaux de l'Inde. Annales Zoologici, 36 (29): 549–563.
 • Niedbała, W. 1982. Nouveaux Phthiracaridae tropicaux (Acari, Oribatida). Polskie Pismo Entomologiczne, 52: 189–229.
 • Niedbała, W. 1982. Phthiracaridae (Acari, Oribatida) nouveaux d'Amerique Centrale. Redia 65: 97–117.
 • Niedbała, W., Borowiak, P. 1982. Mikrośrodowiska mechowców (Acari, Oribatei) w dwóch odmiennych wariantach roślinnych zespołu Melico-Fagetum typicum w rezerwacie "Słomowo". Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 5C, 33: 39–74.
 • Niedbała, W. 1982. Deux nouvelles especes d'Oribates inférieurs (Acari, Oribatida) de Pologne. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 30 (1-12): 53–60.

1983

edit
 • Niedbała, W. 1983. Trois nouvelles especes du genre Hoplophorella (Acari, Oribatida, Phthiracaridae) du Kenya. Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, 22: 127–141.
 • Niedbała, W. 1983. Phthiracarus spadix sp.nov. (Acari, Oribatida, Phthiracaridae) de Pologne. Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, 22:143-150.
 • Niedbała, W. 1983. Mesoplophora invisitata sp. nov. de l'Ouganda (Acari, Oribatida, Mesoplophoridae). Journal of Natural History, 17: 647–650.
 • Niedbała, W., Błaszak, Cz., Błoszyk, J., Kaliszewski, M., Kaźmierski, A. 1983. Acarofaune des milieux urbains a l'example de l'agglomération varsovienne. ed. Ph. Lebrun, H.M. André, A. de Medts, C. Grégoire-Wibo and G. Wauthy; Dieu-Brichart, Ottignies-Louvain-la-Neuve (1983): 577–581.
 • Niedbała, W. 1983. Phthiracarus mundus sp. n. de Sybérie (Acari, Oribatida). Polskie Pismo Entomologiczne, 53: 195–199.
 • Niedbała, W. 1983. Trois nouveaux Phthiracaridae (Acari, Oribatida) d'Extréme Orient (URSS). Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, 23: 153–170.
 • Niedbała, W. 1983. Deux nouveaux Phthiracaridae (Acari. Oribatida) de Géorgie (URSS). Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, 23: 171–182.
 • Niedbała, W. 1983. Mechowce (Oribatida) jako wskaźniki ekologiczne. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Przyrodniczych, 252: 137–146.
 • Niedbała, W. 1983. Viewpoints on classification and phylogenesis of mites (Acarida). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Przyrodniczych, 252: 13–18.
 • Niedbała, W. 1983. Phthiracaridae nouveaux de l'Ouganada (Acari, Oribatida). Folia Entomologica Hungarica, 44 (1): 109–123.
 • Niedbała, W. 1983. Les nouveaux Phthiracaridae (Acari, Oribatida) du Caucase. Annales Zoologici PAN, Warszawa, 37 (1): 1–62.
 • Niedbała, W. 1983. Deux nouveaux Phthiracaridae (Acari, Oribatida) des montagnes du Kazakhstan et de Kirghizie. Annales Zoologici, 37 (2): 63–70.
 • Niedbała, W. 1983. Phthiracarus koumantanosi sp. nov. (Acari, Oribatida, Phthiracaridae) de Grece Centrale. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 31 (1-12): 37–40.
 • Niedbała, W. 1983. Critical revievs. J. Balogh, S. Mahunka. The soil Mites of the World. 1. Primitive Oribatids of the Palaearctic Regions. Akad. Kiado, Budapest, 1983: 372 pp. Pedofauna 37/38: 19–24.

1984

edit
 • Niedbała, W. 1984. Recenzja: J. Balogh, S. Mahunka. The soil Mites of the World. 1. Primitive Oribatids of the Palaearctic Regions. Akad. Kiado, Budapest, 1983: 372 pp. Przegląd Zoologiczny, 421-425.
 • Niedbała, W. 1984. Phthiracarus wallworki sp. nov. de Sainte-Hélene (Acari, Oribatida, Phthiracaridae). Revue de Zoologie africaine, 98 (1): 211–214.
 • Niedbała, W. 1984. Deux nouveaux Phthiracaridae de Papouasie, Nouvelle Guinée (Acari, Oribatida). Polskie Pismo Entomologiczne, 53: 607–614.
 • Niedbała, W. 1984. Hoplophthiracarus vicinus sp. n. du Caucase (Acari, Oribatida, Phthiracaridae). Polskie Pismo Entomologiczne, 53: 603–606.
 • Niedbała, W. 1984 Trois Phthiracaridae nouveaux de l'Afrique Centrale (Acari, Oribatida). Revue de Zoologie africaine, 98 (3): 644–653.
 • Niedbała, W. 1984. La redescription des Phthiracaridae (Acari, Oribatida) de Marie Hammer. Annales Zoologici, 38 (8): 173–204.
 • Niedbała, W. 1984. Phthiracaridae (Acari, Oribatida) nouveaux d'Asie occidentale. Annales Zoologici, 38 (10): 225–241.
 • Niedbała, W. 1984. Deux nouveaux Phthiracaridae (Acari: Oribatida) d'Argentine. Folia Entomologica Hungarica, Budapest, 45 (1): 151–157.
 • Niedbała, W. 1984. Nouveaux Phthiracaridae d'Asie (Acari: Oribatida). Journal of Natural History, 18: 829–842.
 • Niedbała, W. 1984. Mesoplophoridea (Acari, Oribatida). Changement du systeme et redescription d'especes-types. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 32 (3-4): 137–155.
 • Niedbała, W. 1984. Hoplophorella neglecta sp. nov. (Acari, Oribatida, Phthiracaridae) du Pérou. Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, 24: 133–137.
 • Niedbała, W. 1984. Steganacarus (Steganacarus) carlosi sp. n. (Acari, Oribatida, Phthiracaridae) d'Iles Canaries. Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, 24: 139–142.
 • Niedbała, W., Kasprzak, K. 1984. Wstęp. Cele i znaczenie metod hodowli zwierząt glebowych. In: Metody hodowli zwierząt glebowych, Prace Komisji Naukowych PTG, III/28/29: 5–8.
 • Niedbała, W. 1984. Hoplophthiracarus pervicax sp. nov. de Jamaique (Acari, Oribatida). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 32 (7-8): 263–266.
 • Niedbała, W. 1984. Deux nouveaux Phthiracaridae (Acari, Oribatida) d'Espagne. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 32 (7-8): 267–272.

1985

edit
 • Niedbała, W. 1985. Hoplophthiracarus fulvus n. sp. de Papouasie-Nouvelle-Guinée (Acari, Oribatida, Phthiracaridae). Acarologia, 26 (1): 101–102.
 • Niedbała, W. 1985. Essai critique sur Mesoplophora (Acari, Oribatida, Mesoplophoridae). Annales Zoologici, 39 (4): 93–117.
 • Niedbała, W. 1985. Les Oribates de la litiere dans la foret de chene liege (Quercus suber) dans les environs d'Arbatache (Atlas Tellien). T. Wojterski. Guide de l'excursion internationale de Phytosociologie. Algerie du Nord. Association Internationale pour l'Etude de la Vegetation, El-Harrach, 234-235.
 • Niedbała, W., Doumandji, B., Boulfekharm, H., Guessoum, M. 1985. Catalogue des Acariens terrestres d'Algerie. Bulletin de zoologie agricole, Institut National Agronomique, El-Harrach, Alger, n. s., 1-31.
 • Niedbała, W. 1985. O twórczości w systematyce. Krytyki i oceny. Przegląd Zoologiczny, 401-402.

1986

edit
 • Niedbała, W. 1986. Hoplophthiracarus inelegans sp. n. (Acari, Oribatida, Phthiracaridae) de Costa Rica. Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, 25: 115–117.
 • Niedbała, W. 1986. Several species of moss-mites (Acari, Oribatida) from the Antarctic coastal zone. Polskie Badania Polarne, 7 (1-2): 119–126.
 • Niedbała, W. 1986. Catalogue des Phthiracaroidea (Acari), clef pour la détermination des especes et descriptions d'especes nouvelles. Annales Zoologici, 40 (4): 309–370.
 • Niedbała, W. 1986. Systeme des Phthiracaroidea (Oribatida, Euptyctima). Acarologia, 27 (1): 61–84.
 • Niedbała, W. 1986. Phthiracaroidea (Acari, Oribatida, Euptyctima) nouveaux pour la science, originaires d'Algerie. Annales de Institut National Agronomique, El-Harrach, 10 (2): 57–70.
 • Niedbała, W. 1986. Phthiracaroidea (Acari Oribatida Euptyctima) nouveaux d'Espagne meridionale. Redia, 69: 93–104.

1987

edit
 • Niedbała, W. 1987. Phthiracaroidea (Acari, Oribatida) nouveaux d'Australie. Redia, 70: 301–375.

1988

edit
 • Niedbała, W. 1988. Deux nouveaux Phthiracaridae des Comores (Acari, Oribatida). Revue de Zoologie africaine, 102: 79–83.
 • Niedbała, W. 1988. Trois nouveaux Phthiracaridae du Zaire (Acari, Oribatida). Revue de Zoologie africaine, 102: 143–149.
 • Niedbała, W. 1988. Phthiracaroidea (Acari, Oribatida) nouveaux du Brésil. Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, 27: 111–119.
 • Niedbała, W. 1988. Systematic of Phthiracaroidea (Acari, Oribatida). Progress in Acarology, vol.1. (G.P. Channabasavanna and C.A. Viraktamath, eds.) Proceedings of the VII the International Congress of Acarology, August 1986, Bangalore, Oxford & JBH Publishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi, 287-288.
 • Niedbała, W. 1988. Systematic of Mesoplophoroidea (Acari, Oribatida). Progress in Acarology, vol.1. (G.P. Channabasavanna and C.A. Viraktamath, eds.) Proceedings of the VII the International Congress of Acarology, August 1986, Bangalore, Oxford & JBH Publishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi, 289.
 • Niedbała, W. 1988. Steganacarus (Steganacarus) desmeti sp. nov. d'Algerie (Acari, Oribatida, Phthirocaroidae). Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, 27: 107- 110.
 • Niedbała, W. 1988. Phthiracaridae (Acari, Oribatida) nouveaux des Etats-Unis d'Amerique. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 36 (1-3): 67–77.
 • Niedbała, W. 1988. Deux nouveaux Mesoplophoroidea (Acari, Oribatida) d'Amerique. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 36 (1-3): 61–66.
 • Niedbała, W. 1988. Nouveaux Phthiracaroidea (Acari, Oribatida) néotropicales. Redia, 71 (1): 115–138.

1989

edit
 • Niedbała, W. 1989. Notophthiracarus schatzii sp. nov. d'îles Galápagos (Acari, Oribatida, Phthiracaroides). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 37 (1-3): 75–78.
 • Niedbała, W. 1989. Phthiracaroidea (Acari, Oribatida) nouveaux de la region orientale. Annales Zoologici PAN, 43 (1): 1–17.
 • Niedbała, W. 1989. Phthiracaroidea (Acari, Oribatida) nouveaux du royaume australien. Annales Zoologici PAN, Warszawa, 43 (2): 19–50.

1990

edit
 • Niedbała, W. 1990. Structure of soil mite (Acari) communities in urban green of Warsaw. Fragmenta Faunistica, 33 (3): 21–44.
 • Niedbała W. 1990. History and Geographical Distribution of Phthiracaroidea Fauna (Acari, Oribatida). Abstracts VIII International Congress of Acarology, Ceske Budejovice, 60.

1991

edit
 • Niedbała, W. 1991. The morphology of the immature stages of Phthiracaroidea (Oribatida). The Acari. Reproduction, development and life-history strategies. R. Schuster and F.W. Murphy eds. Chapter and Hall. London: 343–351.
 • Niedbała, W. 1991. Description of two new Euphthiracaroid species (Acari, Oribatida). Genus, 2 (1): 33–44.
 • Niedbała, W. 1991. Phthiracaroidea (Acari, Oribatida) nouveaux d'Australie et d'Amérique Centrale. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 39 (1): 97–107.
 • Niedbała, W. 1991. Two new Euphthiracaroid species (Acari, Oribatida) from the Oriental Region. Acta Zoologica Hungarica, 37 (3-4): 205–209.
 • Niedbała, W. 1991. Phthiracaroidea (Acari, Oribatida) de la Région Orientale, II. Acta Zoologica Hungarica, 37 (3-4): 211–216.
 • Niedbała, W. 1991. Preliminary hypothesis on the biogeography of the Phthiracaroidea (Acari, Oribatida). F. Dusbabek, V. Bukva eds. Modern Acarology, Academia, Prague and SPB Academic Publ. bv, The Hague, 2: 219–231.
 • Niedbała, W. 1991. Revision of Oribatid mites from the Berlese collection I. Systematic position of Hoploderma hystricum Berlese, 1908 and Hoploderma pavidum Berlese, 1913 (Acari,Oribatida). Genus, 2 (4): 327–335.
 • Niedbała, W. 1991. Notophthiracarus contortulus sp. nov. (Acari, Oribatida) de Republique Sud-Africaine. Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, Sciences biologiques, 29: 69–73.

1992

edit
 • Niedbała, W. 1992. Phthiracaroidea (Acari, Oribatida). Systematic Studies. Elsevier. Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 612 pp.
 • Niedbała, W. 1992. Supplement to the classification of Phthiracaroidea (Acari, Oribatida, Euptyctima). Abstracts of II Syposium of EURAAAC, Krynica, 1992, 96.

1993

edit
 • Niedbała, W. 1993. Three Euphthiracaroid mites (Acari, Oribatida, Euphthiracaroidea) from Africa. Acarologia, 34 (3): 265–271.
 • Niedbała, W. 1993. Revision of Oribatid mites from Berlese's collection. III. Redescription of species from Mesoplophoroidea and Euphthiracaroidea (Acari, Oribatida) Genus, 4 (1): 41–58.
 • Niedbała, W. 1993: New species of Euptyctima (Acari, Oribatida) from New Zealand. New Zealand journal of zoology 20(3): 137–159. DOI: 10.1080/03014223.1993.10422856 Reference page
 • Niedbała, W., Kasprzak, K. 1993. Biocenotic indexes used in the ordering and analysis of data in quantitative studies. In: "Methods in Soil Zoology". Eds. Górny, M., Grüm, L., Elsevier, PWN. 379-396.
 • Niedbała, W., Rajski, A. 1993. Acarida. In: "Methods in Soil Zoology". Eds. Górny, M., Grüm, L., Elsevier, PWN. 300-308.

1994

edit
 • Niedbała, W. 1994. Revision of Oribatid mites from Berlese's collection II. Descriptions and redescriptions of species from the superfamily Phthiracaroidea (Acari, Oribatida). Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, 30: 37–62.
 • Niedbała, W. 1994. Supplement to the classification of Phthiracaroidea, with redescriptions and descriptions of some species (Acari, Oribatida, Euptyctima). Genus, 5 (1-2): 1–152.
 • Niedbała, W. 1994. Origin of Euptyctimous mites (Acari, Oribatida) in Hawaii. Biological Bulletin of Poznań, 31: 83–99.
 • Błoszyk, J. Olszanowski, Z. Kaźmierski, A. Błaszak, C. Niedbała, W. 1994. Wykaz gatunków roztoczy (Acari) rezerwatów grądowych "Jakubowo" i "Las Grądowy nad Mogielnicą" w Zachodniej Wielkopolsce. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 13 (3): 29–49.
 • Niedbała, W. 1994. Recenzja. Colloff, M.J. 1993. A taxonomic revision of the oribatid mite genus Camisia (Acari: Oribatida). J. Nat. Hist., London, 1325-1408. Behan-Pelletier V.M. 1993. Eremaeidae (Acari:Oribatida) of North America. Mem. Ent. soc. Canada, Ottawa, 168: 193 pp., Przegląd Zoologiczny, 38 (1-2): 357–359.

1995

edit
 • Niedbała, W. 1995. Supplement to the classification of Phthiracaroidea (Acari, Oribatida, Euptyctima). In: The Acari. Physiological and Ecological Aspects of Acari-Host Relationships. (Kropczyńska D., Boczek J., Tomczyk A. eds). Dabor, Warszawa: 71–78.
 • Niedbała, W. 1995. Recenzja. Siuda, K.}} 1991. Kleszcze (Acari: Ixodida) Polski. Część I. Zagadnienia ogólne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 278 pp., Siuda K. 1993 Kleszcze Polski (Acari: Ixodida) Część II. Systematyka i rozmieszczenie. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Warszawa, 381 pp., Kosmos, 41, 1 (226), 238-241.

1996

edit
 • Niedbała, W. 1996. Origin of euptyctimous mites (Oribatida) in Hawaii. Proc. Acarology IX, 1, (eds Mitchell R., Horn D., Welbourn W.C.), Ohio Biological Survey, Columbus, Ohio, 613-614.
 • Olszanowski, Z., Rajski, A., Niedbała, W. 1996. Katalog fauny Polski. Roztocze (Acari), Mechowce (Oribatida), XXXIV, t. 9, Wyd. Sorus, Poznań, 243 pp.
 • Niedbała, W., Schatz, H. 1996. Euptyctimous mites from the Galapagos Islands, Cocos Island, and Central America (Acari: Oribatida), Genus, 7 (2): 239–317.
 • Colloff, M. J., Niedbała, W. 1996. Arboreal and terrestrial habits of Phthiracaroid mites (Oribatida) in Tasmanian rainforests, Proc. Acarology IX, 1, (eds Mitchell R., Horn D., Welbourn W.C.), Ohio Biological Survey, Columbus, Ohio, 607-611.
 • Niedbała, W. 1996. Hasła z zoologii i ekologii.In: Aktualizacje encyklopedyczne, suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga, t. 3, "Życie", (red. J. Strzałko), Wyd. Kurpisz, 1996, 319 pp.

1997

edit
 • Niedbała, W. 1997. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of the Pacific Islands. Proceedings 16th Europaean Colloqium Arachnologiques: 259–260, Siedlce, 1997.
 • Niedbała, W. 1997. Contribution to the knowledge of Euptyctima (Acari: Oribatida) Genus, 8 (1): 81–101.
 • Niedbała, W. 1997. Euphthiracaroidea (Acari, Oribatida) Regionu Etiopskiego. Program I streszczenia XXV Krajowego Sympozjum Akarologicznego, Tleń, 30.
 • Niedbała, W., Colloff, M.J. 1997. Euptyctime oribatid mites from Tasmanian rainforest (Acari: Oribatida). Journal of Natural History, 31: 489–538.
 • Niedbała, W., Olszanowski, Z. 1997. Wykaz zwierząt Polski. Checklist of Animals of Poland, IV (XXVII): Arachnida, 5. Oribatida. Wyd. Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków: 248–259.

1998

edit
 • Niedbała, W. 1998. Study of the diversity of Ptyctima (Acari, Oribatida) and quest for centres of their origin: the fauna of Oriental and Australian regions. Program and Abstract Book. 10th International Congress of Acarology, CSIRO Publishing, 1 page.
 • Niedbała, W. 1998. Ptyctimous mites (Acari, Oribatei) fauna of the Philippines. Program and Abstract Book. 10th International Congress of Acarology, CSIRO Publishing, 1 page.
 • Niedbała, W. 1998. Ptyctimous mites of the Ethiopian region. I. Euphthiracaroidea (Acari, Oribatida). Journal of African Zoology, 112(1): 15–75.
 • Niedbała, W. 1998. Euptyctimous (Acari, Oribatida) mites from the Bermuda Islands. Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Zeszyty Naukowe, 214 - Ochrona Środowiska, 2: 299.
 • Niedbała, W. 1998. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from the Philippines. Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Zeszyty Naukowe, 214 - Ochrona Środowiska, 2: 301.
 • Niedbała, W. 1998. Euphthiracaroidea (Acari, Oribatida) from Ethiopian Region. Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, Zeszyty Naukowe, 214 - Ochrona Środowiska, 2: 303–304.
 • Niedbała, W. 1998. Euptyctima (Acari, Oribatida) of the Hawaiian Islands. Proceedings of the Hawaiian Entomological Society, 33: 125–146.
 • Niedbała, W. 1998. Ptyctimous mites of the Pacific Islands. Recent knowledge, origin, descriptions, redescriptions, diagnoses and zoogeography (Acari, Oribatida). Genus, 9(4): 431–558.
 • Niedbała, W., Corpuz-Raros, L.A. 1998. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from the Philippines. The Philippine Agriculturist, 81 (1-2): 1–58.

1999

edit
 • Niedbała, W. 1999. Ekologia - organizmy żywe i ich środowisko. W: Kompendium wiedzy o ekologii. Red. J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 42-99.
 • Jackowiak, B., Niedbała, W. 1999. Miasto jako układ ekologiczny. W: Kompendium wiedzy o ekologii. Red. J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 278-309.
 • Błaszak, Cz., Dziabaszewski, A., Madej, G., Niedbała, W., Olszanowski, Z., Ehrnsberger, R. 1999. Bezkręgowce wolnożyjące (Stawonogi) - Roztocze. W: Przyroda rezerwatu Słońsk. Red. Ehrnsberger R., Dabert J., Błaszak Cz., Wydawnictwo Acarus, Poznań, 113-166.

2000

edit
 • Niedbała, W. 2000: The ptyctimous mites fauna of the Oriental and Australian regions and their centres of origin (Acari: Oribatida). Genus, supplement (10) Reference page
 • Niedbała, W. 2000. Phthiracaroidea (Acari, Oribatida) regionu etiopskiego. W: "Akarologia polska u progu nowego tysiąclecia". S. Ignatowicz (ed.). Wyd. SGGW, Warszawa: 118–124.
 • Niedbała, W. 2000. Dlaczego przestałem się zajmować ekologią roztoczy glebowych? W: "Akarologia polska u progu nowego tysiąclecia", Wyd. SGGW, Warszawa: 193–201.
 • Niedbała, W. 2000. Phthiracaroidea (Acari, Oribatida) of the Ethiopian Region. Program, Abstracts and list of participants. 4th Symposium of the European Association of Acarologists, Siena, 2000, 57.
 • Niedbała, W. 2000. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of Madagascar and other eastern African islands. Book of Abstracts XVIII International Congress of Zoology, Athens, 198.
 • Błaszak, C., Niedbała, W., Olszanowski, Z., Skorupski, M. 2000. Roztocze (Acari). W. "Flora i fauna Pienin", Monografie Pienińskie, red. J. Razowski 1: 115–121.
 • Olszanowski, Z., Niedbała, W. 2000. Moss mites (Acari: Oribatida) from the Słońsk Nature Reserve: geographic elements and the types of phagism. Biological Bulletin of Poznań, 37 (2): 299–302.

2001

edit
 • Niedbała, W. 2001. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from Florida. Acta zoologica cracoviensa, 44 (3): 285–367.
 • Niedbała, W. 2001. Study on the diversity of ptyctimous mites (Acari, Oribatida) and quest for centres of its origin: the fauna of the Oriental and Australian regions. In: Acarology: Proceedings of the 10th International Congress, R.B. Halliday, D.E. Walter, H.C. Proctor, R.A. Norton and M.J. Colloff (eds.). CSIRO Publishing, Melbourne, 143-148.
 • Niedbała, W. 2001. Study on the diversity of ptyctimous mites (Acari, Oribatida) and quest for centres of its origin: the fauna of the Ethiopian region. Monographs of the Upper Silesian Museum, Bytom, 3: 1–245.
 • Niedbała, W. 2001. Apoplophora - oriental genus of Mesoplophoroidea (Acari, Oribatida). Acarologia, 41 (3): 361–379.
 • Niedbała, W. 2001. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from Florida. Acta zoologica cracoviensia, 44 (3): 285–367.

2002

edit
 • Niedbała, W. 2002. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from Costa Rica. Program and abstract book of XI International Congress of Acarology, Univ. Nac. Aut. Mexico, Merida, 96.
 • Kaczmarek, S., Niedbała, W. 2002. Ptyctimous mites of South Korea (Acari: Oribatida) Genus, 13 (3): 421–433.
 • Niedbała, W., R. Niemi. 2002. SEM photos of some ptyctimous mites from Pacific Islands. Biological Lettres, 39 (1/2): 25–27.
 • Niedbała, W. 2002. Ptyctimous mites (Acari: Oribatida) from Bermuda Islands. Annales Zoologici, 52 (1): 181–188.
 • Niedbała, W. 2002. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of the Nearctic Region. Monographs of the Upper Silesian Museum, Bytom, 4: 1–261.
 • Szywilewska, A., Olszanowski, Z., Niedbała, W. 2002. A review of Oribatid mites from the groups Ptyctima and Crotonioidea (Acari, Oribatida) in Nearctic and attempts at identification of the centres of their phylogenetic origin. W: "Postępy polskiej Akarologii" S. Ignatowicz (ed.). Wyd. SGGW, Warszawa, 50-60.
 • Niedbała, W. 2002. Zoogeographical survey on the Phthiracaroidea (Acari, Oribatida) of the Ethiopian Region. In: "Acari Phylogeny and Evolution. Adaptation in mites and ticks". Bernini F., Nannelli R., Nuzzaci G., de Lillo E (eds.). Kluwer Academic Publishers, 185-197.
 • Niedbała, W. 2002. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from Florida. W: "Postępy polskiej akarologii". S. Ignatowicz (ed.). Wyd. SGGW, Warszawa, 118.

2003

edit
 • Niedbała, W. 2003. Ptyctimous mites (Acari: Oribatida) of Costa Rica. Annales Zoologici, 53 (2): 259–334.
 • Niedbała, W. 2003. New species of ptyctimous oribatid mites from the Neotropical Region, described in honour of Prof. Dr. Janos Balogh. Acta Zoologica Academiae Scientarum Hungaricae, 49 (3): 201–209.
 • Niedbała, W. 2003. New species of ptyctimous oribatid mites from the Neotropical Region. Acta Zoologica Academiae Scientarum Hungaricae, 49 (4): 261–269.

2004

edit
 • Niedbała, W. 2004. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of the Neotropical Region. Annales Zoologici, 54 (1): 1–288.
 • Niedbała, W. 2004. Protoplophoridae (Acari: Oribatida) of the world. Annales Zoologici, 54 (4): 807–834.
 • Niedbała, W. 2004. Zoogeography of the ptyctimous mites (Acari: Oribatida) of Madagascar and other eastern Africa islands. International Journal of Tropical Insect Science, 24 (4): 330–335.
 • Niedbała, W. 2004. Supplement to the knowledge of ptyctimous mites of Oriental Region (Acari, Oribatida). Genus, 15 (3): 391–423.
 • Niedbała, W. 2004. Wstęp. 5-8. W: "Gatunek w systematyce", red. Wojciech Niedbała i Krzysztof Łastowski. Wyd. Polskie Towarzystwo Taksonomiczne i Biologica Silesiae, 123 pp.
 • Niedbała, W. 2004. Hasła z zoologii ogólnej, ekologii, zoogeografii. Słownik terminów biologicznych (red. J. Strzałko). aneks internetowy.www.pwn.pl
 • Niedbała, W., Olszanowski Z. 2004. Acari, Oribatida. Fauna Europaea Database, version 1.1http://www.faunaeur.org, 2385 records.
 • Niedbała, W. 2004. Protoplophoridae (Acari, Oribatida) of the world., p. 28. Evolution and systematics. Book of Abstracts, XIXth International Congress of Zoology, Beijing, p. 652.
 • Niedbała, W. 2004. Study of the diversity of ptyctimous mites (Acari, Oribatida) fauna of Neotropical Region. Phytophaga, XIV: 519–524.
 • Niedbała, W. 2004. Comparative analysis of the ptyctimous mites (Acari: Oribatida) faunas of mezoamerica subregions. In: Biodivesity Acarina in different ecosystems. Latin American and Caribbean Symposium "Acarina Biodiversity: use, protection and conservation". Book of Abstracts, Havana.

2006

edit
 • Niedbała, W. 2006. New species of palaearctic Euphthiracaridae (Acari, Oribatida). Zootaxa,1175: 43–54.
 • Niedbała, W. 2006. New species of palaearctic Oribotritiidae (Acari, Oribatida). Zootaxa,1175: 55–68.
 • Niedbała, W. et R. Penttinen. 2006. Two zoogeographically remarkable mite species from Finland (Acari, Oribatida, Oribotritiidae). Journal of Natural History, 40 (5-6): 265–272.
 • Niedbała, W. 2006. Ptyctimous mites (Acari: Oribatida) of South Africa. Annales Zoologici, 56 (Supplement 1): 1–97.
 • Niedbała, W. 2006: Supplement to the knowledge of ptyctimous mites (Acari: Oribatida) from Australian Region. Annales zoologici 56(Supplement 1): 99–156. abstract Reference page
 • Niedbała, W., L.A. Corpuz-Raros and W. SM.Gruezo. 2006. Ptyctimous mites mainly from Samar island of the Philippines (Acari: Oribatida). Genus, 17(3): 449–470.
 • Niedbała, W. 2006. Four new species of ptyctimous mites (Acari: Oribatida) from Mesoamerica. Annales Zoologici, Warszawa, 56(4): 791–797.
 • Niedbała, W. 2006. Hasła z zoologii ogólnej, ekologii, zoogeografii. Słownik terminów biologicznych (red. J. Strzałko). Wydawnictwo Naukowe UAM, 740 pp.
 • Niedbała, W., Prieto, D. 2006. New records of ptyctimous mites (Acari: Oribatida) from Cuba. Boletin Sociedad Entomológica Aragonesa, 39: 418.
 • Niedbała, W. 2006. Ptyctimous mites (Acari: Oribatida) of South Africa. Annales Zoologici 56(Supplement 1) DOI: 10.3161/000345406778553355 [nonfunctional]  . Online. Reference page
 • Niedbała, W. & Penttinen, R. 2006. Two zoogeographically remarkable mite species from Finland (Acari, Oribatida, Oribotritiidae). Journal of natural history 40(5-6): 265–272. DOI: 10.1080/00222930600621494 Reference page

2007

edit
 • Niedbała, W. 2007. New distributional records and redescriptions of oriental ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of the Oriental Region. Systematic & Applied Acarology, 12: 73–79.
 • Niedbała, W. 2007. A new species of ptyctimous mite (Acari: Oribatida) from the Nearctic Region. Can. Entomol., 139: 510–512.
 • Niedbała, W. 2007. New records of ptyctimous mites (Acari: Oribatida) from the Nearctic Region. Can. Entomol., 139: 587–590.
 • Niedbała, W. et Penttinen R. 2007. New species of ptyctimous mites (Acari: Oribatida: Oribotritiidae, Steganacaridae) with some new records from Australasian Region. Annales Zoologici, 57 (3): 517–532.
 • Niedbała, W. 2007. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of Costa Rica. pp. 39-42. In MORALES-MALACARA, J.B., BEHAN-PELLETIER, V., UECKERMANN, E., PÉREZ, T.M., ESTRADA-VENEGAS, E.G. AND BADII, M. (Eds.). Acarology XI: Proceedings of the International Congress. Instituto de Biololgía and Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México; Sociedad Latinoamericana de Acarología. México. ISBN 978-970-32-4451-5.
 • Niedbała, W. 2007. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of the Nearctic Region. pp. 197-202. In MORALES-MALACARA, J.B., BEHAN-PELLETIER, V., UECKERMANN, E., PÉREZ, T.M., ESTRADA-VENEGAS, E.G. AND BADII, M. (Eds.). Acarology XI: Proceedings of the International Congress. Instituto de Biololgía and Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México; Sociedad Latinoamericana de Acarología. México. ISBN 978-970-32-4451-5.
 • Niedbała, W., Illig J. 2007. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from the Ecuador rainforest. Journal of Natural History, 41 (13-16): 771–777.
 • Niedbała, W., Illig J. 2007. New species and new records of ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from Ecuador. Tropical Zoology, 20: 135–150.
 • Olszanowski Z., Niedbała, W. Checklist of oribatid mites (Acari, Oribatida) of Poland. Data basis FAUNA EUROPAEA (https://web.archive.org/web/20170602005826/http://www.faunaeur.org/) ed. W. Bogdanowicz, Polish Academy of Sciences, Warszawa (ca 600 records) ?????
 • Niedbała, W. & Penttinen, R. 2007, New species of ptyctimous mites (Acari: Oribatida: Oribotritiidae, Steganacaridae) with some new records from Australasian region. Annales zoologici 57(3): 517–532. abstract Reference page

2008

edit
 • Niedbała, W. 2008. New species of ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from Borneo and Sumatra. Zootaxa, 1786: 1–18.
 • Niedbała, W. 2008. Description of a new species of ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from Ethiopia and a checklist of ptyctimous mites of the Afrotropical Region. Tropical Zoology, 21: 1–9.
 • Niedbała, W., Skubała, P. 2008. Distribution of ptyctimous mites (Acari, Oribatida) in the mountain rain forest La Selva, Costa Rica. Integrative Acarology. Proceedings of the 6th European Congress. M. Bertrand, S, Kreiter, K.M. McCoy, A. Migeon, M. Navajas, M.-S. Tixier, L. Viol (Ads.), Montpelier, 222-228.
 • Niedbała, W. 2008. New Palaearctic species of Phthiracaroidea (Acari, Oribatida). Belgian Journal of Zoology. 138 (1): 108–111.
 • Niedbała, W. 2008. Two new species of ptyctimous mites (Acari: Oribatida) from Ghana. African Zoology, 43 (2): 131–134.
 • Niedbała, W. and Z. Olszanowski. 2008. Roztocze (Acari), 11-14 pp. in: Fauna of Poland. Characteristics and checklist of species. (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipuk I. & Skibińska E., eds). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 pp.
 • Niedbała, W. and Z. Olszanowski. 2008. Mechowce (Oribatida), 79-93 pp. in: Fauna of Poland. Characteristics and checklist of species. (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipuk I. & Skibińska E., eds). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 3, 603 pp.
 • Niedbała, W. 2008. Supplement to the knowledge of ptyctimous mites of Neotropical Region (Acari, Oribatida). Genus, 19 (4): 729–818.
 • Niedbała, W. 2008. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of Poland. Fauna Poloniae, Natura optima dux Foundation, 3: 1–242.

2009

edit
 • Liu D., Niedbała, W. and Chen J. 2009. Taxonomic study of the genus Maerkelotritia Hammer, 1967 (Acari: Oribatida: Oribotritiiidae) from China, with description of a new species. Annales Zoologici, 59 (4): 511–516
 • Niedbała, W. 2009. New species of ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from Cuba. Journal of Natural History, 43 (7-8): 423–433.
 • Niedbała, W. 2009. Contribution to the knowledge of Phthiracaroidea (Acari, Oribatida) of Australia. Acta zoologica cracoviensia, 52B (1-2): 73–78.
 • Niedbała W. 2009.Ptyctimous mites of Southern Hemisphere (Acari: Oribatida). Genus, 20 (3): 557–562
 • Niedbała W. 2009. Unusual case of neotrichy in a new species of oribatid mite (Acari, Oribatida, Steganacaridae). Australian Journal of Entomology, 48, 317-320

2010

edit
 • Niedbała, W. and J. Starý. 2010. Three holarctic new species of ptyctimous mites (Acari, Oribatida). Zootaxa, 2625: 63–68
 • Niedbała, W. and J. Starý. 2010. A new species of ptyctimous mite (Acari: Oribatida): Euphthiracaridae) with notes about some known species. Annales Zoologici, 60: 383–389
 • Niedbała, W. 2010. Oribatida inferiors - Macropylina. Ptyctimous mites, 348-353. In:Gerlach, J. & Marusik, Y. (eds.) Arachnida and Myriapoda of the Seychelles Islands. Siri Scientific Press, Manchester
 • Niedbała, W. 2010. Contribution to the knowledge of ptyctimous mites (Acari, Oribatida) in the Palm Hause in Poznań. Biological Letters, 47: 87–92

2011

edit
 • Niedbała, W. and J. Starý. 2011.Three new species of ptyctimous mites (Acari: Oribatida: Phthiracaroidea) from Spain. Zootaxa, 2966: 58–64.
 • Liu, D., Niedbała, W., J. Starý, J. 2011. Description of two new species of the family Oribotritiidae (Acari: Oribatida: Euphthiracaroidea). Annales Zoologici, 61 (4): 811–816.
 • Niedbała, W. 2011. Ptyctimous mites (Acari: Oribatida) of the Palaearctic Region. Systematic part. Fauna Mundi 4: 1–472. ISBN 978-83-930773-2-8 Reference page
 • Niedbała, W. and S.G. Ermilov. 2011. New and little known species of ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from Ethiopia. Zootaxa, 2739: 60–68.
 • Niedbała, W. 2011. Arphthicarus andamanensis sp. nov., a new species of ptyctimous mite (Acari, Oribatida) from the Andamans. Journal of Natural History, 45: 1–4

2012

edit
 • Ermilov, S. G., Niedbała, W. and A.E. Anichkin. 2012. Oribatid mites of Dong Nai Biosphere Reserve (= Cat Tien National Park) of Southern Vietnam, with description of new species of Pergalumna (Acari, Oribatida, Galumnidae). Acarina 20 (!): 20–28.
 • Niedbała, W., Ermilov, S. G. 2012. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) from southern Ethiopia with description of three new species. Systematic & Applied Acarology 17 (2): 182–190.
 • Niedbała, W. 2012. An updated study of ptyctimous mite fauna (Acari: Oribatida) of the Australasian Region with a description of thrirteen new species. Acarologia, 52 (2):183-228.
 • Niedbała, W. 2012. Knowledge of xylophagous box mites (Acari, Oribatida) in Palaearctic. XI ICSZ-International Colloquium on Soil Zoology, Coimbra (06-10 VIII 2012). Book of Abstract, 21.
 • Niedbała, W. 2012. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of the Palaearctic Region.Distribution. Fauna Mundi, 5: 1–348.
 • Niedbała, W. 2012. Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) in the fauna of North Africa, compared to the Palaearctic fauna. Biological Letters, 49 (2): 137–142.

2013

edit

2014

edit

2015

edit

2016

edit

2017

edit

2018

edit

2019

edit
edit
Authority control