Template:Niedbala & Szywilewska-Szczykutowicz, 2017