Viktor Borisovich Semenov

Viktor Borisovich Semenov (1957–2018), Russian entomologist.

русский: Виктор Борисович Семенов

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications

edit

(List may be incomplete)

1998

edit
 • Semenov, V.B. 1998. [new taxon]. In: Nikitsky N.B., Semënov V.B. & Dolgin M.M.: Zhestkokrylye-ksilobionty, micetobionty I plastinchatousye Prioksko-Terrasnogo biosfernogo zapovednika (s obzorom fauny etikh grupp Moskovskoy oblasti). Dopolnenie 1 (s zamechanyami po nomenklature i sistematike nekotorykh zhukov Melandryidae mirovoy fauny). Sbornik Trudov Zoologicheskogo Muzeya MGU (Supplement 1) 36: 1–60.

2000

edit
 • Semenov, V.B. 2000. Eine neue Atheta-Art der Untergattung Philhygra Mulsant et Rey, 1873 aus ZentralSibirien (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Novy vid roda Atheta podroda Philhygra Mulsant et Rey, 1873 iz Tsentralnoy Sibiri (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Russian Entomological Journal 9: 130–132.

2001

edit
 • Semenov, V.B., Perkovsky, E.E. & Petrenko, A.A. 2001. [The first finding of aleocharines (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) from the Rovno amber.] Reports of the National Academy of Sciences Ukraine 7: 155–158 [in Russian]

2002

edit
 • Semenov, V.B. 2002. Neue Art der Gattung Atheta Thomson, 1858 aus Moskauer Gebiet (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Novy vid roda Atheta Thomson, 1858 iz Moskovskoy oblasti (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Russian Entomological Journal 11(3): 273–276.

2003

edit
 • Semenov, V.B. 2003. Die kaukasischen und mittelasiatischen Arten der Gattung Pronomaea Erichson, 1837 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Kavkaskoe i sredniasiatiskie vidy roda Pronomaea Erichson, 1837 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Russian entomological journal 12(2): 199–202.
 • Semenov, V.B. 2003. Zur Kenntnis der sibirischen Atheta-Arten der Untergattung Acrotona Thomson, 1859 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). K poznaniyu sibirskikh vidov Atheta podroda Acrotona Thomson, 1859 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). Russian entomological journal 12(3): 299–304.
 • Semenov, V.B. 2003. K taksonomii nekotorykh vidov Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) sobrannykh v Moskovskoy i sopredelnykh oblastyakh. [To the taxonomy of some species Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) collected in Moscow area and adjacent areas.] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody Otdel Biologichesky 108(5): 81–85.

2004

edit
 • Semenov, V.B. 2004. Materialy po faune stafilinid podsemeistva Steninae (Coleoptera, Staphylinidae) Moskovskoy oblasti. [Materials on the fauna of the road-beetles [sic!] subfamily Steninae (Coleoptera, Staphylinidae) of the Moskow area.] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody Otdel Biologicheskii 109(4): 8–16.

2007

edit
 • Semenov, V.B. 2007. Stafilinidy podsemeistva Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) Moskovskoy oblasti. Chast 1. Triby Deinopsini – Athetini. The staphylinid beetles subfamily Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) of the Moscow Area. Part 1. The tribes Deinopsini - Athetini. Eversmannia 11–12: 24–52.

2008

edit
 • Semenov, V.B. 2008. Stafilinidy podsemeistva Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) Moskovskoy oblasti. Chast 2. Triby Falagriini - Aleocharini. The staphylinid beetles subfamily Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) of the Moscow Province. Part 2. The tribes Falagriini - Aleocharini. Eversmannia 13–14: 18–34.

2009

edit
 • Semenov, V.B. 2009. Annotirovanny spisok zhestkokrylykh nasekomykh (Insecta, Coleoptera) Tsentralnoy Meshchery. [An annotated checklist of beetles (Insecta, Coleoptera) of Central Meshchera.] Moskva: Tovarishchestvo nauchnykh isdanii KMK, 1–168.
 • Semenov, V.B. 2009. Stafilinidy podsemeistv Micropeplinae, Proteininae i Omaliinae (Coleoptera: Staphylinidae) Moskovskoy oblasti. The staphylinid beetles of subfamilies Micropeplinae, Proteininae and Omaliinae (Coleoptera: Staphylinidae) of the Moscow Province. Eversmannia 17–18: 18–26.

2010

edit
 • Semenov, V.B. 2010. Annotirovanny spisok zhestkokrylykh nasekomykh (Coleoptera) Tsentralnoy Meshchery. Dopolnenie 1. An annotated checklist of beetles (Coleoptera) of central Meshchera. Addition I. Eversmannia 23–24: 26–39.

2011

edit
 • Semenov, V.B. 2011. Stafilinidy podsemeistva Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae) Moskovskoy oblasti. Staphylinid beetles of the subfamily Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae) of the Moscow Province. Eversmannia 25–26: 34–42.

2012

edit
 • Semenov, V.B. 2012. Stafilinidy podsemeistva Tachyporinae (Coleoptera: Staphylinidae) Moskovskoy oblasti. Staphylinid beetles of the subfamily Tachyporinae (Coleoptera: Staphylinidae) of the Moscow Province. Eversmannia 29–30: 30–39.

2016

edit

2020

edit

References

edit
edit
Authority control