Ilya V. Enushchenko

Ilya V. Enushchenko, Russian entomologist.

Limnological Institute SB RAS, Ulan-Batorskaya str. 3, Irkutsk, 664033 Russia.

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications

edit

(List may be incomplete)

2011

edit

2016

edit

2018

edit

2019

edit
Authority control