Lokalisering van boodskappe

edit

Help asb om die vertaling te verifieer alvorens ek dit instuur:

Taxonavigation → Takso-navigasie
Name → Naam
References → Verwysings
Primary references → Primêre verwysings
Additional references → Addisionele verwysings
Vernacular names → Volksname
Synonyms → Sinonieme
Synonymy → Sinonimie
Original combination → Oorspronklike kombinasie
Original name → Oorspronklike naam
Protonym → Protoniem
Homonym -> Homoniem
Homonyms -> Homonieme
Editor → Outeur
Editors → Outeurs
Type data → Tipe data
Name → Naam
Alias → Alias
Botanist name abbreviation → Botanikus-afkorting
Zoologist name abbreviation → Soöloog-afkorting
IPNI ID → IPNI ID
Zoobank ID → Zoobank ID
Wikispecies user page → Wikispecies-gebruikersblad
Links → Skakels
Authored taxa → Outeur van taksa
Eponyms -> Eponieme
Patronyms → Patronieme
Publications → Publikasies
Abbreviation → Afkorting
Acarologist → Akaroloog
Agrostologist → Agrostoloog
Annelidologist → Annelidoloog
Arachnologist → Arachnoloog
Archaeozoologist → Archeasoöloog
Arthropodologist → Arthropodoloog
Bacteriologist → Bakterioloog
Biologist → Bioloog
Botanist → Botanikus 
Bryologist → Brioloog 
Bryozoologist → Briosoöloog
Carcinologist → Karsinoloog
Chiropterist → Chiropterialoog
Cirripedologist → Cirripeloog
Coleopterist → Coleopterialoog
Cnidariologist → Cnidarioloog
Dipterist → Dipterialoog
Echinodermologist → Echinodermoloog
Entomologist → Entomoloog
Geneticist → Genetikus
Geologist → Geoloog
Helminthologist → Helmintoloog
Hemipterist → Hemipterialoog
Herpetologist → Herpetoloog
Ichthyologist → Igtioloog
Lepidopterist → Lepidopteroloog
Lichenologist → Ligenoloog
Malacologist → Malakoloog
Mammalogist → Mammaloog
Microbiologist → Mikrobioloog
Micropalaeontologist → Mikropaleontoloog
Mycologist → Mikoloog
Myriapodologist → Miriapodoloog
Myrmecologist → Mirmekoloog
Naturalist → Natuurkundige
Nematologist → Nematoloog
Ornithologist → Ornitholoog 
Ostracodologist → Ostrakodoloog
Palaeontologist → Paleontoloog
Paleobotanist → Paleobotanis
Paleoentomologist → Paleo-entomoloog
Paleoichthyologist → Paleo-ichthyoloog
Paleomalacologist → Paleomalakoloog
Paleomammalogist → Paleomammaloog
Paleornithologist →  Paleornitholoog
Paleozoologist → Paleosoöloog
Parasitologist → Parasitoloog
Phycologist → Fikoloog
Primatologist → Primatoloog
Pteridologist → Varingkundige
Protozoologist → Protosoöloog
Spongiologist → Spongioloog
Tardigradologist → Tardigradoloog
Zoologist → Soöloog
Name → Naam
Name → Naam
ISSN → ISSN
Publisher → Uitgewer
Publication frequency → Publikasiefrekwensie
Open access status → Publieke domein-status
In press → In die nuus
Nomenclatural acts  →	Benamingswette
New names → Nuwe name
pump-description → Besprekings
templates-description → Sjablone
charter-description → Handves
rfc-description → Versoek kommentaar
coverage-description → Dekking op Meta-Wiki
Otherlanguages → Ander tale

Meer by https://species.wikimedia.org/wiki/Wikispecies:Localization/af