Template:Nefedov, 1962

  • Nefedov, N.I. 1962. Новый вид коровки из Кабардино-Балкарии [A new species of ladybird from Kabardino-Balkarii]. Uchenye Zapisky Kabardino-Balkarskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seria sel'Skokhozyaystvenaya i Biologichseskaya 14: 93-95.  

Nomenclatural actsEdit

New names (1)Edit