N.I. Nefedov, Soviet entomologist.

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications edit

(List may be incomplete)

1962 edit

  • Nefedov, N.I. 1962. Новый вид коровки из Кабардино-Балкарии [A new species of ladybird from Kabardino-Balkarii]. Uchenye Zapisky Kabardino-Balkarskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seria sel'Skokhozyaystvenaya i Biologichseskaya 14: 93-95. Reference page