Zoya F. Klyuchko

Zoya Fedorovna Klyuchko (Ключко, Зоя Фёдоровна) (20 April 1944 – 4 Juni 2016), Ukrainian lepidopterologist.

  • Schmalhausen Institute of Zoology Khmelnitskogo Str. 15 01601 Kiev-30 Ukraine.

Taxon names authored

(List may be incomplete)