Vladimir Ilich Kudryavtsev

Vladimir Ilich Kudryavtsev (fl. 1932), mycologist.

IPNI standard form: Kudryavtsev

Publications Edit

Authority control