Vadim Prokopievich Shuysky

Vadim Prokopievich Shuysky (1935–2000), phycologist, paleobotanist.

Russian: Вадим Прокопьевич Шуйский

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications

edit

(List may be incomplete)

  • Shuysky, V.P. 1973. Izvestkovyye rifoobrazuyushchiye vodorosli nizhnego Devona Urala [Calcareous reef-forming algae of the Lower Devonian Urals]. pp. 156, 34 plates. Moscow: Izdatel'stvo "Nauka". [in Russian] Reference page
  • Shuysky, V.P. 1986. Novyy predstavitel' dazikladiyevykh vodorosley iz nizhnego devona Urala. [New representative of the dasycladaceous algae from the Lower Devonian of the Urals]. Paleontologicheskii Zhurnal 1986(2): 118–122. Reference page
  • Schirschova, D.I. & Shuysky, V.P. 1988. Novye materialy po sistematike i rasprostraneniyu vodoroslej roda Voycarella [New materials on the taxonomy and distribution of algae of the genus Voycarella]. In: Novye dannye po stratigrafii fanerozoya Urala i sopostavimykh regionov. (Tchuvashov, B.I. Eds), pp. 49–54. Sverdlovsk: Ural'skoe otdelenie Akademii nauk SSSR. [in Russian]. Reference page
  • Shuysky, V.P. & Schirschova, D.J. 1988. Novîie vodorosli i organismi neiansnkogvo sistematiceskovo polojenia iz Paleozoiskih otlojenii Urala. In: Izvestkovaie Vodorosli i Strommatolita. Dubotalov, V.M. & Moskalenko, T.A. (eds.) Akad. Nauk. SSSR, Sibirskoe Ot. Instit. Geol. i Geofiziki, p.25–43, I, Novosibirsk. Reference page
  • Shuysky, V.P. & Patrunov, D.K. 1991. Izvestkovyye vodorosli nizhnego i srednego devona yuga Novoy Zemli [Calcareous algae of the Lower and Middle Devonian of the south of Novaya Zemlya]. pp. 80, 7 figures, 13 plates. Moscow: Izdatel'stvo "Nauka". [in Russian with English abstract]. Reference page
Authority control