• Title: Trudy Sredne-Aziatskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya 8b, Botanika
  • Abbreviation: Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., Ser. 8b, Bot.
  • Alt. title: Acta Universitatis Asiae Mediae
  • Superseded By: Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ. Lenina
  • Dates: v. 1-35, 1928-1937
Authority control