Trudy Imperatorskago S.-Petersburgskago Obshchestva Estestvoispytatelei. Vypusk 3, Otdelenie Botaniki

References

edit
edit
Authority control