Template:Zt3710.4.3

ErrataEdit

  • Chen, X.-L.; Zhu, C.-D.; Wang, X.-J. 2013: XIAO-LIN CHEN, XIN-JIAN WANG & CHAO-DONG ZHU (2013) New species and records of Trypetinae (Diptera: Tephritidae) from China. Zootaxa, 3710(4), 333–353. Zootaxa 3718(5): 500–500. DOI: 10.11646/zootaxa.3718.5.7 Reference page