Template:Szyszyłowicz, 1888

  • Szyszyłowicz, I. 1888. Polypetalae disciflorae Rehmannianae: sive, Enumeratio Linearum, Malpighiacearum, Zygophyllearum, Geraniacearum, Rutacearum, Ochnacearum, Burseracearum, Meliacearum, Olacinearum, Ilicinearum, Celastrinearum, Rhamnearum, Ampelidearum, Sapindacearum, Anacardiacearumque a cl. Dr. A. Rehmann annis 1875–1880 in Africa australi extratropica collectarum. [Preprinted or reprinted from Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności 18: 1–75.] 75 pp. Typis Universitatis Jagellonicae, Cracoviae [Kraków]. BHL Internet Archive