Template:Rumphius, 1705

  • Rumphius, G.E. (†) 1705. D'Amboinsche Rariteitkamer, behelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, te weeten raare krabben, kreeften, en diergely-ke zeedieren, als mede allerhande hoorntjes en schulpen, die men in d'Amboinsche Zee vindt: daar beneven zommige mineraalen, gesteenten, en soorten van aarde, die in d'Amboinsche, en zommige omleggende eilanden gevonden worden. Verdeelt in drie boeken, en met nodige printverbeeldingen, alle naar't leven getekent, voorzien (ed. 1): (1-28), 1-340, (1-43), pis. 1-60. Amsterdam, Francois Halma. BHL