Template:Miller, 1921a

  • Miller, V.V. [W.W.] 1921. Algologiceskije nabljudenija. I. Dve novye formy zelenych vodoroslej. vyzyvajuscie cvetenie poverchnostnogo sloja vody. [Algologische Beobachtungen. I. Zwei neue Chlorophyceenformen, welche Wasserblüte hervorrufen.]. lzvestia lvanovo-Vozncsenskogo Politech. Inst., Ivanovo-Voznesensk 4: 46–60.