Template:Lipsky, 1899

  • Lipsky, V.I. 1899. Flora Kavkaza. [Flora Caucasi]. Svod svedenii o flore Kavkaza za dvukhsotletnii period ee issledovaniya, nachinaya ot Turnefora i konchaya XIX v. [Synopsis of data on the flora of the Caucasus over bicentenary period of its investigations, from Tournefort and up to XIX century.] SPb., 584 p. Trudy Tiflisskago Botanicheskago Sada (Acta Horti Bot. Tiflis) 4.