Template:Laššová, Čiampor & Čiamporová-Zaťovičová, 2014