Template:Kowalczyk, Tatsuta, Grzywacz & Warchałowska-Śliwa, 2008