Template:Karavelioğulları, Uzunhisarcıklı & Çelik, 2008