Template:Gültepe, Coşkunçelebi, Makbul, & Vladimirov, 2015