Template:Gültepe, Coşkunçelebi, Makbul, & Sağlam, 2015