Template:Dragastan, Bucur & Demeter, 1978

  • Dragastan, O., Bucur, I, & Demeter, I. 1978. Date noi privind biostratigrafia depozitelor Barremian-Albiene din partea central-estică a zonei Resita-Moldova Nouă (Banat), obţinute prin forajul de referintă de la Sopotul Nou. [New data on the biostratigraphy of the Barremian-Albian deposits from the central-eastern part of the Resita-Moldova Noua Zone (Banat), obtained through the Sopotul Nou drilling]. Dări de seama ale ședințelor 64(5): 17–36. PDF of vol.