Template:Coşkunçelebi, Makbul, Gültepe, Onat, Güzel & Okur, 2012