Template:Bleeker, 1870

  • Bleeker, P., 1870: Mededeeling omtrent eenige nieuwe vischsoorten van China. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, (Ser. 2) 4: 251–253, 1 pl. (opposite p. 256).