Template:Bleeker, 1860a

  • Bleeker, P. 1860. De visschen van den Indischen Archipel, Beschreven en Toegelicht. Deel II. [Also: Ichthyologiae Archipelagi Indici Prodromus, Auct., Volumen II. [Cyprini. Ordo Cyprini. Karpers.]]. Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neêrlandicae 7(N. S., v. 2): 1–492.