Template:Böhme, 2007

  • Böhme, M. 2007. Revision of the cyprinids from the early Oligocene of the České Středohoří Mountains, and the phylogenetic relationships of Protothymallus Laube 1901 (Teleostei, Cyprinidae, Gobioninae). Sborník Národního Muzea V Praze, Řada B – Přírodní vědy, 63(2–4): 175–194. PDF