Template:Čiampor, Čiamporová-Zaťovičová & Kodada, 2012