Template:Çeter, Pınar, İnceer, Hayırlıoğlu-Ayaz & Yaprak, 2013