MTU

(Redirected from TRU)

MTU Museum of Tongren University. Tongren, Guizhou Province, China.