Tiên Hiêp Nguyên

(Redirected from T.H.Nguyên)

Tiên Hiêp Nguyên (born 1947), Vietnamese botanist.

IPNI standard form: T.H.Nguyên

Alternative names: Hiep, N.T. / Khep, N.T. / Nguen, T.H. / Kh'ep, N.T. / Nguyen, H.T.

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications

edit

(List may be incomplete)

Authority control