Skrifter udgivne af Videnskabs-Selskabet i Christiana. Mathematisk-Naturvidenskabelig Klasse

References edit

Authority control