Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydzialu Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejetnosci

  • Title: Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydzialu Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejetnosci
  • Abbreviation: Rozpr. Spraw. Posiedzen Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Umiejetn.
  • Publication: Vols. 1-20, 1874-90
  • Superseded by: Rozpr. Akad. Umiejetn., Wydz. Mat.-Przyr.

References edit