Resimli Türkiye Florası

  • Title: Resimli Türkiye Florası
  • Title: Illustrated Flora of Turkey
  • Abbreviation: Res. Türkiye Fl.
  • Authors: Adil Güner
  • Dates: Vol. 2+, 2018+

Publications edit