Nadezhda Prokhorovna Masjuk

Nadezhda Prokhorovna Masjuk (1 November 1930 – 13 March 2009), Ukrainian (Soviet) botanist, and phycologist. Spouse of Vladimir Gdalich Dolin.

русский: Надежда Прохоровна Масюк
українська: Надія Прохорівна Масюк

Alternative unaccepted transliterations: Massjuk, Masyuk, Nadiya Prokhorivna Masjuk (from Ukrainian)

IPNI standard form: Masjuk

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Eponyms

(List may be incomplete)

Publications edit

(List may be incomplete)

Authority control