Aleksandr Aleksandrovich Korobkov

(Redirected from Korobkov)

Aleksandr Aleksandrovich Korobkov (born 1940), botanist.

IPNI standard form: Korobkov

PublicationsEdit

Authority control