Konstantin Vladimirovich Dvadnenko

Konstantin Vladimirovich Dvadnenko, arachnologist.

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications edit

(List may be incomplete)

2008 edit

2011 edit

  • Ponomarev, A.V. & Dvadnenko, K.V. 2011. [A new species of the spiders genus Turkozelotes Kovblyuk et Seyyar, 2009 (Aranei: Gnaphosidae) from the Rostov region]. Vestnik Yuzhnogo Nauchnogo Tsentra RAN, Rostov 7(2): 108–110. (in Russian). Reference page

2012 edit