John Reinhold Sahlberg

John (Johan) Reinhold Sahlberg (1845–1920), Finnish entomologist.

John Reinhold Sahlberg

Son of Reinhold Ferdinand Sahlberg.

Eponyms

(List may be incomplete)

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications

edit

1871

edit
 • Sahlberg, J. 1871. Entomologiska anteckningar fran en resa i sydöstra Karelen sommaren 1866. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica 11: 327–384.
 • Sahlberg, J. 1871. Anteckningar till Lapplands coleopter-fauna. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica 11: 385–440.

1874

edit
 • Sahlberg, J. 1874. [Notes]. Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica 13: 488.

1876

edit
 • Sahlberg, J. 1876. Enumeratio Coleopterorum brachelytrorum Fenniae. Systematisk förteckning öfver de inom Finlands naturalhistoriska område hittills funna Coleoptera Brachelytra ... I. Staphylinidae. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 1 [1875–77] (3): 1–248.

1880

edit
 • Sahlberg, J. 1880. Bidrag till Nordvestra Sibiriens Insektfauna. Coloeptera. Insamlade under Expeditionerna till obi och Jenessej 1876 och 1877. I. Cicindelidae, Carabidae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Gyrinidae, Dryopidae, Georyssidae, Limnichidae, Heteroceridae, Staphylinidae och Micropeplidae. Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny följd. 17(4): 1–115. BHL Reference page

1886

edit

1887

edit
 • Sahlberg, J. 1887. Coleoptera och Hemiptera insamlade af Vega-expeditionens medlemmar Å berings sunds Amerikanska kust. Uti Omgifningarna af Port Clarence, vid Grantley Harbour och Sjön imanruk den 23–26 Juli 1879. In A. Nordenskiöld, Vega-xpeditionens Vetenskapliga Iakttagelser bearbetade af deltagare i resan och andra forskare. 4: 43–57. Stockholm: F. & G. Beijers.
 • Sahlberg, J. 1887 [1885]. Bidrag till Tschuktsch-halföns Insektfauna. Coleoptera och Hemiptera insamlade under Vega-Expeditionen vid halföns norra och östra kust 1878–1879, pp. 1–42. In: Nordenskiöld, A.E. Vega-expeditionens vetenskapliga iakttagelser bearbetade af deltagare i resan och andra forskare. Fjerde Bandet. Stockholm: F. & G. Beijers Förlag, 582 pp., 47 pl.

1890

edit
 • Sahlberg, J. 1890. Nya finska Staphylinider. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 17: 7–13.

1897

edit
 • Sahlberg, J. 1897. Staphylinidae in Novaja Semlja a G. Jacobson et in Insulis-Novo-Sibiricis a Dr. A. Bunge et Bar. Ed. Toll Collectae. Annuaire du Musée Zoologique de l’Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg 2: 365–368.

1900

edit
 • Sahlberg, J. 1900. Coleoptera nova vel minus cognita Faunae fennicae. Acta Societatis Pro Fauna et Flora Fennica 19(3): 1–23.
 • Sahlberg, J. 1900. Catalogus Coleopterorum Faunae Fennicae. Geographicus cum mappis duabus geographicis. Acta Societatis Pro Fauna et Flora Fennica 19(4): i–viii + 1–132.

1903

edit

1908

edit

1911

edit

1913

edit

1920

edit
Authority control