Izvestiya na Botaniceskiya Institut

  • Series title: Izvestiya na Botaniceskiya Institut (Izvestija na Botaničeskija Institut, Bulletin de l'Institut Botanique, Mitteilungen des botanischen Instituts Sofia)
  • български: Известия на Ботаническия институт Българска академия на науките
  • BPH abbreviation: Izv. Bot. Inst. (Sofia)
  • Published volumes: 1.1950–25.1974
  • Publisher: Bălgarska Akademija na Naukite, Otdelenie za Biologični Nauki, Sofia, Bulgaria
  • Succeeded by: Fitologija