Izvestiya Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Ozernogo i Rechnogo Rybnogo Khozjaistva

  • Title: Izvestiya Vsesoyuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Ozernogo i Rechnogo Rybnogo Khozjaistva
  • Original title: Известия Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства
  • Abbreviation: Izv. Vsesoyuz. Nauchno-Issl. Inst. Ozern. Rechn. Rybn. Khoz.
  • Publication: 1932–1959
  • Numbering: 14.1932 – 48.1959
  • City: Leningrad
  • Country: RSFSR, USSR
  • Language: Russian
  • Superseded by: Izvestiya Gosudarstvennogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Ozernogo i Rechnogo Rybnogo Khozjaistva

References edit

Links edit