• Title: Iter Hispanicum
  • Abbreviation: Iter Hispan.
  • Name: Iter Hispanicum; eller, Resa til spanska länderna uti Europa och America förrättad ifrån år 1751 til år 1756. Utgifven af Carl Linnæus. Stockholm
  • Authors: Pehr Loefling
  • Publication: Dec 1758

Publications

(List may be incomplete)

Authority control