ITBC BORNEENSIS collection, Institute for Tropical Biology and Conservation, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Acronyms used:

  • UMS (Universiti Malaysia Sabah)
  • BORN (BORNEENSIS collection)

Collection codes:

Type collections catalogs edit

External links edit